12 Fal – nemzetközi építészeti performansz és kiállítás Veszprémben

Fiatal brit, amerikai, olasz, spanyol, ukrán, és magyar építészcsoportok 12 falat festettek meg Veszprém egy XX. század elején épült, 30 éve használaton kívül lévő épületében, hogy felhívják a figyelmet az építészeti díszítő motívumok használatára és az építészet kísérletező eszközeire.

Kiállításuk az épülettel szemközti veszprémi Petőfi Színház tervezője, Medgyaszay István ornamentizáló építészete és ornamens-gyűjtő tevékenysége előtt is tiszteleg. Az esemény a Design Hét Veszprém része és Veszprém Európa Kulturális Fővárosa pályázatának figyelemfelkeltő eseménye.

A 12 fal kiállítás fontos csatlakozási pontja a Veszprém-Balaton 2023 pályázathoz, hogy szellemiségében azt az újfajta nyitottságot és kísérletezőkészséget képviseli, ami az elmúlt években megmutatkozni látszik egy, a válság után megjelent építészgeneráció körében, és lényege, hogy nem az új funkcionális infrastruktúra létrehozására, hanem a meglévő, használaton kívüli épületek hasznosítására törekszik.

Smiló Dávid, a szervező Paradigma Ariadné építészstúdió képviseletében elmondta: “A századforduló művészetét nagymértékben formálta két fogalom: motívum és ornamentika. Ekkor készült el a veszprémi Iparostanoda – később Ének-Zenei Általános Iskola – épülete, valamint a vele átellenben található Medgyaszay István által tervezett veszprémi Petőfi Színház. Jelenleg mind két épület felújítás előtt áll, és így a felújítás előtt lehetőség nyílik arra, hogy reflektáljunk a Medgyaszay és pályatársai számára fontos problémakörre és megvizsgáljuk, mit jelenthet ma az ornamens és a díszítés fiatal kortárs építészek számára.

Az elmúlt években újfajta érdeklődés tapasztalható az ornamentika témája iránt. Ez a folyamat egyéni alkotásokban és egymástól egyelőre elszigetelt párbeszédekben érhető tetten a nemzetközi építészeti porondon. A hagyományos jelentéstől eltérően a díszítés már nem másodlagos, vagy kiegészítő funkcióval bír, hanem mint építészeti minőség értelmeződik. Kortárs feltörekvő építészek és építészeti alkotócsoportok sora próbálja kialakítani viszonyát a mindig elfelejtett, de mindig újra előkerülő ornamentikához.”

A kiállításon látható munkák készítői különféle megközelítéseiből vizsgálják az ornamentika, a díszítés mai szerepét és határait, használva a volt Iparostanoda épületének szabadon álló díszítetlen falait. Szám szerint 12 darabot.

A 2017 október 17-én nyitó tárlat “kiállító” művészei: az Architecture Uncomfortable Workshop, a Enorme Studio, a False Mirror Office, Gyulai Levente, Adam Nathaniel Furman, Andrew Kovacs, az MNPL Workshop, Giacomo Pala, a Paradigma Ariadné, a Space Popular, a TREES és a Very Good Office.