Horizontális elvek

Az inkluzív, kulturálisan érzékeny és ökológiailag fenntartható EKF program eléréséért 3+1 fő horizontális célt határoztunk meg. Ezek azok az alapelvek, melyek mentén programjainkat, eseményeinket, felületeinket, eszközeinket fejlesztjük:  
 
• Fenntarthatóság és környezettudatosság 
• Látogatóbarát és esélyegyenlőség 
• Gyerekbarát és családbarát EKF 
• Önkéntesség 
 
1) látogatóbarát (esélyegyenlőségi dimenzió): Célunk, hogy a fogyatékossággal élő személyek és családtagjaik, az idősek és a kisgyerekes családok, illetve a magyar nyelvet nem beszélő külföldi vendégek is megtalálják kikapcsolódási lehetőségeiket eseményeinken. 
 
2) gyerekbarát (családi, ifjúsági dimenzió): Célunk, hogy a „gyerekbarát” hozzáállás ne merüljön ki a gyerekprogramokban, hanem adjon egy családbarát megközelítést minden kezdeményezésnek. 
 
3) környezetileg fenntartható (ökológiai felelősség/zöld dimenzió): Célunk, hogy a teljes EKF programsorozat során minimalizáljuk a felesleges környezetterhelést. 
 
+1) önkéntesekkel megvalósuló (bevonási dimenzió): Célunk, hogy az itt élő, dolgozó, tanuló emberek magukénak érezzék az EKF programot és aktív részesei legyenek az eseményeknek.
 
E három plusz egy cél mentén azokat a követelményeket, szinteket határozzuk meg a következő időszakban, melyet az EKF program ideje alatt (2020-2023) minden egyes, EKF-hez kapcsolódó eseményen és helyszínen figyelembe veszünk és használunk. 
 
Célunk, hogy kialakítsunk egy tudástárat és eszközrendszert, mellyel egyben személetet is formálunk Veszprémben és a régióban. 
 
Arra törekszünk, hogy 2023-ra Veszprém és a régió, adottságaihoz mérten, maximálisan teljesíteni tudja a kitűzött horizontális elvárásainkat, melynek megvalósítása egy hosszú folyamat része. Folyamatunkat eseményről-eseményre szeretnénk fejleszteni. 
 
Az egyes horizontális célok elérése érdekében az érintett civil-, intézményi partnerek bevonásával munkacsoportokban dolgozunk (2020/2021), hogy meghatározzuk azt a kritériumrendszert, melynek mentén szeretnénk munkánkat végezni. 
 
A kitűzött célok elérésének támogatására kontrollcsoportokat hívunk életre, mely a horizontális és civil oldalak mentén folyamatosan, fejlesztő visszajelzéseket adnak majd, hogy még eredményesebbek és hatékonyabbak legyünk ezen a területen. 
 
Pályázóink figyelmébe 
 
Bátorítjuk a pályázókat, hogy gondolják végig saját programjaikat, eseményeiket és találják meg azokat az elemeket, melyekkel a négy horizontális cél részben vagy egészben teljesülni tud.
 
Ehhez nyújt segítséget pályázati útmutatónk, mely ide kattintva érhető el. >>