2017 tavaszán Veszprém Megyei Jogú Város kezdeményezésére megalakult a Veszprém Európa Kulturális Főváros 2023 pályázatát támogató Művészeti Tanács Veszprém és a balatoni régió kulturális életének különböző területein régóta tevékenykedő, nagy tapasztalattal rendelkező, kiemelkedőt alkotó művészekből és szakemberekből. A Művészeti Tanács tagjainak feladata az EKF pályázathoz kapcsolódó programsorozat összeállítása és a pályázat sikerét elősegítő hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása volt. A tagok nemcsak szakértelmükkel, hanem ötleteikkel, javaslataikkal és azok megvalósításával, valamint a pályázattal kapcsolatos eseményeken személyes megjelenésükkel is hozzájárulnak a projekt sikeréhez.
 
A Művészeti Tanács tagjai
 
 
 
Mészáros Zoltán
 
 

Mészáros Zoltán

Megváltoztatni egy várost önmagában is kihívás. Kihívások nélkül pedig nem születik jövő. Tenni egy komolyan vett kísérletet arra, hogy a városod egy mindig felfelé görbülő száj legyen; hogy ne csak pár hétre lüktessen és vibráljon, hanem éljen izgalmas életet; hogy ne csak elveszítse, de vissza is hódítsa fiataljait; és ott is zöld legyen, ahol ma még rozsdás és hogy valóban képes legyen együttműködni a környezetével. Igen, ez komoly kihívás. Ezért vállaltam szerepet az EKF 2023 Veszprém pályázat előkészítésben.

 

Cserép László
 
 
Cserép László
a Balatonfüredi Önkormányzat Művelődési, oktatási, sport és idegenforgalmi osztályának vezetője
 
“Füred soha nem volt „csak” üdülőhely, hiszen évszázadok óta a magyar irodalom legnagyobbjai kötődnek a városunkhoz. Ha valaki bejárja a reformkori városközpontot, vagy végignézi a Panteont – Berzsenyi, Batsányi, Csokonai, Ady, Krúdy, Kosztolányi, felsorolni sem lehet… –, azonnal rájön, nem csak a napfény, a Balaton és a hársak teszik gyönyörűvé e helyet. Mert Füred a kultúra temploma volt és maradt a huszonegyedik században is.

 

Hegyeshalmi László
 
 
Hegyeshalmi László
képzőművész, kurátor, tanár, a Művészetek Háza Veszprém igazgatója
 
„Hegy –Víz–Napfény–Élmény–Öröm–Művészet–Játék–Veszprém -Vár
Európa Kulturális Fővárosa 2023 Veszprém – itt minden Téged Vár. Találkozunk.”

 

Horváthné Kecskés Diána
 
 
Horváthné Kecskés Diána
szociális munkás, a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény vezetője
 
„A térséget az itt élő közösségek értékei formálják, ezért az Európai Kulturális Fővárosnak a közösségeket kell elérnie. Az EKF 2023 Veszprém szellemiségét úgy alakítjuk, hogy általa a családok: kicsik és nagyok is boldog, az értékeiket megtartó térségben élhessenek a jövőben is.”

 

Kováts Péter
 
 
Kováts Péter
hegedűművész, a Mendelssohn Kamarazenekar művészeti vezetője
 
„Gazdag múlt, izgalmas jelen, európai jövő – ez a mi utunk: Veszprém útja. Sikeres pályázattal erősebbek leszünk, messzebbre juthatnuk, s Európa is láthat majd minket!”

 

Ladányi István
 
 
Ladányi István
költő, irodalomtörténész, kritikus
 
„Veszprém és környezete, a Bakony hegyvidéke és a Balaton tó által meghatározott térség a települések laza szövedékével, minőségi, városias életmódot, ugyanakkor a természeti környezetet is megtapasztalni tudó élményeket tesznek lehetővé. Az egymáshoz igen közel lévő kisvárosok és falvak összekapcsolódása, közös térré alakulása megállíthatatlan természetes folyamat, és föltehetőleg a jövőben is folytatódni fog. A város és térsége érdeke, hogy ezt a maga jól átgondolt elképzelései szerint alakítsa, a közös térségi és a lokális érdekek és értékek figyelembevételével. Az Európai Kulturális Főváros cím alkalmat adhat arra, hogy modern és hagyományos, város és természet, hasznos és kellemes összhangjában fogalmazzuk meg a térséget a 21. századra.”

 

Muraközy Péter
 
 
Muraközy Péter
a Veszprémi Programiroda vezetője, a Veszprémi Utcazene Fesztivál főszervezője, a Volt és a Balaton Sound fesztivál programigazgatója
 
„Az Európa Kulturális Fővárosa cím egy város életében lehet apropó, lehet eszköz, vagy szélsőséges esetben akár mentőöv is. Szeretném hinni, hogy Veszprém esetében csupán egy katalizátor a célkitűzések eléréséhez, és semmiképpen nem beindítója annak, hiszen a pályázattól függetlenül már évekkel ezelőtt elhittük, hogy van valami a levegőnkben, amit évről évre egyre nagyobb tudatossággal és sikerrel lovagolunk meg, elérve egyfajta érdeklődéssel telített csodálatot a városunk iránt. Tehát a célunk és a feladat adott: olyan örökkön-örökké működőképes attrakciók megálmodása és létrehozása, melyek 2023 után is képesek lesznek Veszprémet a figyelem középpontjában tartani, illeszkednek a város jelenlegi kulturális identitásához, az EKF éve után sem lehetetlenítik el a város költségvetését, a felhasználói meglátások figyelembevételével életszerű igényeken alapulnak és hozzájárulnak ahhoz, hogy 2030-ra Veszprém legyen a világ legélhetőbb települése.”

 

Márkusné Vörös Hajnalka
 
 
Márkusné Vörös Hajnalka
a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárának főlevéltárosa
 
„Az EKF 2023 Veszprém pályázat alkotó, teremtő lendületet jelent a városnak, mert közös gondolkodásra hívja az itt élőket és a várost szerető polgárokat múltról, jelenről, hogy semmi se tartsa vissza gyerekeinket és az előző nemzedékeket a jövő kreatív formálásától.”

 

Oberfrank Pál
 
 
Oberfrank Pál
színművész, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója
 
“Lehet-e egy színháznak a kultúra, a művészetek ügyénél fontosabb? Az Európa Kulturális Fővárosa cím önmagában a mi céljainkat erősíti. Kölcsönösen termékenyíthetjük meg egymást, és elsősorban szolgálhatjuk közösségünket, Veszprém és térsége kultúraszerető polgárait. Talán az odavezető út eredményei most fontosabbak, mint maga a cél.”

 

Szőke Kavinszki András
 
 
Szőke Kavinszki András
bábművész, művelődésszervező, a Kabóca Bábszínház igazgatója
 
“Felfedezésre vágyó, síró-nevető csodabogárként indulunk a világba és válunk egyéni identitású kiforrt személyiséggé, közösségformáló alkotó erővé. Állandóan változunk és fejlődünk, mert folyamatosan alakít minket a környezetünk, amelyben élünk. Néha azonban számunkra is megadatik a lehetőség, hogy hatást gyakoroljunk és formáljuk környezetünket, ez pedig egy kiváltságos állapot, ami egyszerre adhat értelmet jelenünknek és alapozhatja meg a jövő generációk identitástudatát. Az Európa Kulturális Fővárosi cím eléréséért tett erőfeszítés egy olyan közös vállalás, amelynek köszönhetően felszínre hívjuk legőszintébb önazonossággal kapcsolatos gondolatainkat, kíváncsivá és nyitottá leszünk a másság és az új iránt, érdeklődővé, befogadóvá és haladóvá válunk, mert hiszünk és bízunk egymásban, közös értékeinkben, Veszprémben.”

 

Vándorfi László
 
 
Vándorfi László
rendező, színész, a Pannon Várszínház igazgatója
 
„Veszprémi polgárként, a Pannon Várszínház igazgatójaként és Vándorfi Lászlóként is tisztesség, öröm részt venni a szülővárosom kulturális jövőjét meghatározó projektben. Rengeteg érték, érdek, tehetség, ambíció vár összefésülésre, rendkívüli lehetőség kínálkozik a város és a régió 21.századi arcának megteremtésére, egymás megismerésére, a konfliktusok feloldására, az érdemi párbeszédre. A Művészeti Tanácsban a szabadtéri rendezvények és a tánc képviselete a konkrét feladatom, mely számomra a folyamatos mozgásban levő szabad közösségi és művészeti terek teremtését, a meglévők összefűzését jelenti. Színházunk művészeti munkájának, arculatának változása összhangban van az EKF 2023 Veszprém pályázat céljaival. Arra törekszünk, hogy kölcsönösen gazdagítsuk egymást.”

 

Neveda Amália
 
 
 
 
Neveda Amália
Az Agóra Veszprém Kulturális Központ igazgatója
 
“Az EKF 2023 pályázat és annak előkészítése Veszprém városának egy fontos mérföldköve. Megmutathatjuk Európának Veszprém és környéke sokszínűségét. Felhívhatjuk a figyelmet értékeinkre, a Veszprémben és intézményünkben működő csoportokra, akik magas szintű értékeket képviselnek és a civil életben jelentős tevékenységeket látnak el. Nagyon bízom a pályázat sikerében, mert ez városunkat középpontba helyezheti.”