Borkultúra Programok Összevont Támogatása

A benyújtás határideje: 2021. 09. 30. 23:30

Jelen pályázati felhívás támogatni kívánja a Balaton térségére jellemző, sokszínű borászati hagyományok ápolását, miközben az újító törekvésekre és a szakmai összefogásra is nagy hangsúlyt helyez. A hagyományos programok továbbfejlesztése mellett fontos az új értékek, folytatható hagyományok megteremtése, az újító kezdeményezések bevezetése is. A támogatás célja a balatoni borrégió és gasztronómia újrapozícionálása szakmai események, újító kezdeményezések és kiemelkedő színvonalú oktatási programok által.

Meghosszabbítva 2021. szeptember 30-ig!

Jelen felhívásban két komponensben van lehetőség pályázatot benyújtani. Egy pályázó összesen egy pályázatot nyújthat be, vagy az A- vagy a B-komponensben. Ahol a felhívás külön nem tűntet fel eltéréseket, ott a szabályok és kikötések mindkét komponensre egyformán vonatkoznak. 

A-komponens 

Edukációs programok és fejlesztések támogatása: OC-GMA/1-2021 

B-komponens 

Kis léptékű bor és gasztronómia témájú programok támogatása: OC-GMB/1-2021

Pályázók köre

Jelen pályázati felhívásra pályázatot nyújthatnak be a borászat, a gasztronómia, vagy a gasztronómiai szakképzés területén igazolható tapasztalattal, (vagy igazolhatóan tapasztalt szakértőkkel) rendelkező alábbi szervezetek: 

  • nonprofit gazdasági társaság (GFO57)  

  • profitorientált gazdasági társaság 

  • civil szervezetek közül egyéb egyesület, alapítvány, közalapítvány (GFO 517, 529, 561, 569) 

  • szakképzési centrum 

amennyiben az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § alapján köztartozásmentesnek minősülnek. Ennek igazolásaképp megtalálhatóak a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában. 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a köztartozásmentességi státus megtartása a projektmegvalósítás teljes időtartama alatt elvárás, és minden kifizetés előfeltétele.

Egy pályázó összesen egy pályázatot nyújthat be. Tehát választania kell, hogy az A- vagy a B-komponensben pályázik.

Különleges pályázati feltételek

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jelen felhívásra csak azok nyújthatnak be pályázatot, akik rendelkeznek legalább 3 szakmai együttműködő partnerrel. Együttműködő partner lehet bármely Magyarországon vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szakmai szervezet, amely releváns hozzáadott értéket képvisel a projekt számára.

Pályázati csomag dokumentumai

Pályázati felhívás és útmutató »»

Szakmai terv (1.sz. melléklet) »»

Komplex tervező tábla (2-5. sz. melléklet) »»

Átláthatósági nyilatkozat (6. sz. melléklet) »»

Általános nyilatkozatcsomag (6.b. sz. melléklet) »»

Segédlet átláthatósági nyialtkozat kitöltéséhez »»

Horizontális útmutató »»

Pályázati kommunikációs kézikönyv »»

Pályázat benyújtásának módja

A páyázat benyújtása 2 lépésből áll: online feltöltés és papír alapú beküldés.

Kizárólaga  hiánytalanul beérkezett pályázati csomag érvényes! 

Benyújtás határideje: 2021. szeptember 30. - a hiánytalan pályázati csomag beérkezésének napja!

Kérjük állítsa össze a teljes pályázati anyagot, annak minden mellékletével.

Ezt követően regisztrálja a pályázat adatait az alábbi adatbeküldő felületen.

A regisztráció során az alapadatok megadása mellett az alábbi kettő (2) dokumentumot szükséges feltölteni:

  • 2. sz. melléklet: Komplex tervező tábla Excel formátumban
  • Együttműködési megállapodások pdf formátumban (egyetlen dokumentumban egyesítve)

 

Papír alapon benyújtandó dokumentumok 

  • Kitöltött szakmai terv űrlap nyomtatva - cégszerű aláírással 

  • A komplex tervező tábla első 2 füle – nyomtatva cégszerű aláírással

  • 30 napnál nem régebbi NAV-0 amennyiben a Pályázó nem található meg a NAV köztartozásmentes adatbázisában 

  • Nyilatkozatcsomag dokumentumai nyomtatva - cégszerű aláírással

A pályázat regisztrálását követően a fenti dokumentumokat juttassa el a címünkre 1 eredeti példányban.

Veszprém-Balaton 2023 Zrt.  
8200 Veszprém, Óváros tér 26.  
A borítékra kérjük ráírni „OC-Gasztro”  

Felhívjuk a Pályázók figyelmét!

A két komponensben a támogatási időszak eltérő. A projtekthez tartozó minden szakmai és gazdasági eseménynek a támogatási időszakon belül kell megvalósulnia.

A-komponens: 2021. szeptember 16. - 2022. augusztus 31.

B-komponens: 2021. szeptember 16. - 2022. május 31.

A regisztráció során az adatokat elmenteni nem lehetséges, kérjük, akkor kezdjék meg a regisztrációt, miután a teljes pályázati csomagot összeállították.

Pályázatra jelentkezés


Hozzáférhetőség

Amennyiben nehézségekbe ütközik oldalunk böngészése során, válasszon az alábbi hozzáférhetőségi lehetőségeink közül!