Kultúrháló Program

VEB2023 szervezés
VEB2023 szervezés
A benyújtás határideje: 2021. 10. 31. 23:58

Jelen felhívásra olyan projektek jelentkezését várjuk, amelyek a későbbiek során egyfajta kulturális minőségfejlesztés keretében aktív hálózatba kapcsolódhatnak, hogy éves programkínálatukkal támogassák az egész régió gazdasági-turisztikai újrapozícionálását. Olyan dinamikus és fejlődni képes mikroközösségi alkalmak megteremtését várjuk, amelyek a magasművészet, a helyi kézművesipar és a civil szféra összekapcsolásán keresztül kínálnak fenntartható alternatívát a tömegturizmussal szemben.

A VEB2023 víziójában a KultHáló bázisok nem a szórakoztatás pillanatnak szóló üzemei, hanem a találkozások, a párbeszéd, a minőségi kultúrafogyasztás, az esztétikai képzés, a személyiségfejlesztés szociális terei.

A Kultúrháló Program alapvető törekvése, hogy a Balaton kulturális-kreatívipari régióvá válva a térségi, hazai és az európai észlelés számára is meghatározó kulturális úticéllá váljon a kultúrafogyasztók mentális térképén.

Pályázók köre

Jelen pályázati felhívásra pályázatot nyújthatnak be 

 •   gazdasági társaság (GFO11)
 •   nonprofit gazdasági társaság (GFO57)
 •   közhasznú társaság (GFO736)
 •   civil szervezetek közül egyéb egyesület, alapítvány, közalapítvány (GFO 517, 529, 561, 569) és művészeti alkotóközösség (GFO 735),

amely rendelkezik legalább egy lezárt üzleti évvel vagy a bíróságon letétbe helyezett beszámolóval és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § alapján köztartozásmentesnek minősülnek, melynek igazolásaképp megtalálható a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában.

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a köztartozásmentességi státus megtartása a projektmegvalósítás teljes időtartama alatt elvárás, és minden kifizetés előfeltétele.

A projekt ütemezése

Jelenleg a B-komponensben lehet pályázatot benyújtani.
 
B-komponens: a 2022-es évad
Támogatási időszak: 2021. december 1. napjától az utolsó nyilvános eseményt követő 30. napig. 
Ez a határidő nem lehet később mint 2022. november 30.
Benyújtási időszak: 2021. szeptember 1 – 2021. október 31.

A pályázati csomag dokumentumai

Amennyiben a felhívás és a mellékletek tanulmányozása után még kérdés merülne fel: [email protected]

A pályázat benyújtásának módja

A páyázat benyújtása 2 lépésből áll:

online feltöltés és papír alapú beküldés.

Kizárólaga  hiánytalanul beérkezett pályázati csomag érvényes!

Kérjük állítsa össze a teljes pályázati anyagot, annak minden mellékletével.

Ezt követően regisztrálja a pályázat adatait itt, az oldal alján található adatbeküldő felületen. 

Az alapadatok megadása mellett az alábbi három (3) dokumentumot szükséges feltölteni: 

 • cégszerű aláírással ellátott, kitöltött szakmai terv PDF formátumban  

 • komplex tervező tábla Excel formátumban 

 • aláírási címpéldány vagy aláírásminta egyszerű hitelesített másolata  PDF formátumban

 

Papír alapon benyújtandó dokumentumok 

 • Kitöltött szakmai terv űrlap nyomtatva - cégszerű aláírással 

 • Költségvetés, finanszírozási terv (A komplex tervező tábla első 2 füle) – nyomtatva cégszerű aláírással

 • 30 napnál nem régebbi NAV-0 amennyiben a Pályázó nem található meg a NAV köztartozásmentes adatbázisában 

 • Nyilatkozatcsomag dokumentumai nyomtatva - cégszerű aláírással

Ezeket a dokumentumokat az online rögzítést követően juttassa el a címünkre 1 eredeti példányban.

Postacím (vagy személyes iratátadás helye):

Veszprém-Balaton 2023 Zrt.  
8200 Veszprém, Óváros tér 26.  
A borítékra kérjük ráírni „OC-Kultháló” 

Az online benyújtás határideje: 2021. október 31.

Tekintettel arra, hogy október 31. vasárnap, postai feladásnak vagy személyes átadásra elfogadjuk november 2-át.

Hozzáférhetőség

Amennyiben nehézségekbe ütközik oldalunk böngészése során, válasszon az alábbi hozzáférhetőségi lehetőségeink közül!