Kultháló Program

VEB2023 szervezés
VEB2023 szervezés
A benyújtás határideje: 2022. 10. 31. 23:58

Ismét pályázható a Kultháló Program

A KultHáló Program alapvető törekvése, hogy a Balaton kulturális-kreatívipari régióvá válva a térségi, hazai és az európai észlelés számára is meghatározó kulturális úticéllá váljon a kultúrafogyasztók mentális térképén, és átjárókat nyisson a művészi értékteremtés lokális és európai horizontjai között.

A VEB2023 víziójában a KultHáló bázisok nem a szórakoztatás pillanatnak szóló üzemei, hanem a találkozások, a párbeszéd, a minőségi kultúrafogyasztás, az esztétikai képzés, a személyiségfejlesztés szociális terei, ahol a modern művészet bárki számára hozzáférhető, és a hétköznapok részévé válik.

A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. felhívással fordul azon erős lokális kötődéssel rendelkező művészeti és kreatív-ipari alkotóközösségek és a helyi kulturális élet meghatározó szereplői felé, amelyek tudatosan felépített, hosszútávú kulturális tervek, akciók, események mentén szándékoznak felmutatni vagy megerősíteni a modern művészetek helyi léptékben is érvényes kultúraformáló szerepét, és a minőségi tartalmakat a szélesebb közönség számára is elérhetőbbé tenni. Továbbá képesek rá, hogy újító szemléletű projektjük keretében csak a tájra, az adott helyre jellemző identitás eddig ismeretlen, új dimenzióit nyissák meg és közvetítsék az európai közönségnek.

Pályázók köre

Jelen pályázati felhívásra pályázatot nyújthatnak be 

  •   gazdasági társaság (GFO11)
  •   nonprofit gazdasági társaság (GFO57)
  •   közhasznú társaság (GFO736)
  •   civil szervezetek közül egyéb egyesület, alapítvány, közalapítvány (GFO 517, 529, 561, 569) és művészeti alkotóközösség (GFO 735),

amely rendelkezik legalább egy lezárt üzleti évvel vagy a bíróságon letétbe helyezett beszámolóval és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § alapján köztartozásmentesnek minősülnek, melynek igazolásaképp megtalálható a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában.

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a köztartozásmentességi státus megtartása a projektmegvalósítás teljes időtartama alatt elvárás, és minden kifizetés előfeltétele.

A projekt ütemezése

Támogatási időszak:
A Támogatott Tevékenység Időszakát a Pályázó a projekttervnek megfelelően szabadon választhatja meg, az alábbi szabályok betartásával:

 

Támogatott Tevékenység legelső napja nem lehet korábban mint 2023. január 1.

Támogatott Tevékenység utolsó napja nem lehet később, mint az utolsó nyilvános esemény záró napját követő 30. nap, amely határidő nem lehet később mint 2023. december 31.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 31.

A támogatás mértéke

Az igényelhető támogatás összege az A-komponensben legfeljebb: 15.000.000 Ft

Az igényelhető támogatás összege a B-komponensben legfeljebb: 20.000.000 Ft

 

Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy a B-komponensben a költségtervet úgy szükséges összeállítani, hogy az igényelt támogatás legalább 25%-ának közvetlenül a nemzetközi művészek bevonására kell fordítódnia.

A támogatás mértékét a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. az igényeltnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.

A pályázati csomag dokumentumai

Pályázati felhívás és útmutató >>>

Amennyiben a felhívás és a mellékletek tanulmányozása után még kérdés merülne fel: [email protected]

Ez a rövid tájékoztató nem helyettesíti a Felhívást!

Kérjük, olvassa végig a dokumentumot, mielőtt kérdezne vagy pályázna.

BENYÚJTÁSI TUDNIVALÓK

Pályázat kizárólag online, a Támogató pályázatkezelő felületén keresztül nyújtható be.

Online pályázati folyamat megindításához a felületen először regisztrálni szükséges.

Amennyiben már használta a felületet és van regiszrációja, lépjen be a jelszóval és a felhívások közül válassza ki a Kulthálót.

Pályázatra jelentkezés


Hozzáférhetőség

Amennyiben nehézségekbe ütközik oldalunk böngészése során, válasszon az alábbi hozzáférhetőségi lehetőségeink közül!