Semmi különös? A Bakony ékkövei!

VEB2023 szervezés
VEB2023 szervezés

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program keretében egy újabb különleges kutatásunk indul. A kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (FTI-iASK), a VEB2023 EKF stratégiai partnereként a Bakony-Balaton régió négy településén kutatja a helyi rejtett kulturális kincseket, örökséget. Bakonynána, Borzavár, Jásd és Nagyesztergár kulturális ékköveinek feltárása már el is kezdődött.

Bakonynána

Jásd

Borzavár

Nagyesztergár

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program egyik kiemelt küldetése, hogy feltárja, fejlessze és a nyilvánosság elé tárja a térség kevésbé ismert kincseit. A „Semmi különös” munkacímű projekt egy társadalmi innovációs kezdeményezés, melyben a kutatócsoportok a helyi közösségekkel szorosan együttműködve, a közös alkotómunka elve szerint dolgoznak. A széles partnerségi bázisra, hazai és nemzetközi együttműködésekre és mindenekelőtt a térség erőforrásainak mozgósítására épülő kezdeményezés négy kevésbé ismert bakonyi kistelepülésen megvalósuló terepmunkára alapozva segíti a helyi kulturális örökségelemek továbbfejlesztését, programokba rendezését. A projekt magába foglalja a helyi lakosokkal, szervezetekkel és a térségi fejlesztő intézményekkel való szoros együttműködést, nyilvános zenei-közművelődési, kulturális programokat és úgynevezett helyi érintett találkozókat, amelyeken az Intézet szakértői, kutatói és a bevont művészek a helyi szereplőkkel dolgoznak olyan programok kialakításán, amelyek a VEB2023 EKF programsorozat családbarát színfoltjai lehetnek és hosszútávon is fenntarthatók lesznek.

A programban résztvevő kistelepülések jelentős nemzetiségi érintettséggel is bírnak. Bakonynána és Nagyesztergáron a német nemzetiségi önkormányzat áldozatos munkáját, valamint a lakosok elkötelezettségét dicsérik a helyi helytörténeti gyűjtemények, továbbá a nemzetiségi oktatási intézmények működése. Jásdon a szlovák nemzetiségi önkormányzat mellett példamutatóan működik a Szlovák Tájház és Bodzaház. A német, szlovák és magyar vegyeslakosságú Borzaváron szintén jelentős tevékenységére lehet büszke a helyi német nemzetiségi önkormányzat, valamint elérhetőek helyben a nemzetiségi oktatási intézmények.

A terepmunkában 5 fős szakértői csapatok vesznek részt, amelyeket az FTI-iASK három kollégája és a Pannon Egyetem egy ösztöndíjas munkatársa vezet. A további részvevőketpályázat útján választotta ki a projektvezető partner FTI-iASK.

A pályázók települések szerintjelentkezhettek, ennek megfelelően a pályázati felhívás témái települési bontásban szerepeltek a kiírásban;a teljesség igénye nélkül:

1. hagyományőrzés;

2. hálózatos vonzerőkre (vallási-, falusi-, és aktív turizmus) alapuló élmény- és programfejlesztés;

3. geológiai felmérések;

4. természeti környezettel, illetve a környezettel harmonizáló, élhető település;

5. összetartó társadalom kapcsolatos témájú vizsgálatokra összpontosítva.

A pályázaton nyertes ösztöndíjasok megbízatása 2022. októberig szól, amely további 8 hónappal meghosszabbítható minden egy ösztöndíjas csapattag számára településenként.

Hozzáférhetőség

Amennyiben nehézségekbe ütközik oldalunk böngészése során, válasszon az alábbi hozzáférhetőségi lehetőségeink közül!