Veszprém-Balaton 2023
  • KULTÚRTÁJ - ÖKOLÓGIA, TÁJHASZNÁLAT

A Bakony- és Balaton térsége olyan egyedi kultúrtáj, melyet több ezer éve alakít az itt élő emberek tevékenysége. A mezőgazdaság, az erdők, szőlők, az építkezések, bányák, utak, az idegenforgalom és a rendezvények, az itt élők szokásai mind hozzájárulnak a táj képéhez, formálódásához. Voltak és vannak olyan tevékenységek, melyek által egyre szegényebb lesz a táj és vannak olyanok is melyek gazdagítják azt.  

A Kultúrtáj tématerület keretében arra keressük a választ, hogy a mai korban mi lehet a tudomány, a kreativitás és a közösségek szerepe az intelligens, fenntartható tájhasználatban. 

Ennek érdekében szeretnénk megtalálni és egymással összekapcsolni, párbeszédre és közös alkotásra ösztönözni mindazon szereplőket, akik számára fontos, hogy pozitív irányba alakuljon e táj sorsa. Különböző szakterületet kutatóival, művészekkel, kreatív szakemberekkel, helyi közösségekkel és döntéshozókkal kezdeményezünk párbeszédet a táj jövője érdekében. Olyan programokat fejlesztünk és támogatunk, melyek kilépnek a megszokott keretekből, a helyi hagyományokra, természeti és emberi értékekre építenek, de azokat képesek újító szemlélettel újra fogalmazni. Fontos célunk, hogy programjainkkal minél szélesebb célközönséget legyünk képesek megszólítani, valamint, hogy hosszútávon – tehát 2023 után is – fenntartható kezdeményezéseket indítsunk el.  

A Kultúrtáj tématerület projektjei két fő törekvést fogalmaznak meg: 

  • A művészetek és a tudomány együttműködése által szeretnénk a Balaton és vízgyűjtő területének legfőbb ökológiai kihívásait bemutatni minél szélesebb célközönség számára és ezekről párbeszédet ösztönözni. A program során együttműködést építünk a térség legfőbb ökológiai kutatóintézeteivel és segítjük kreatív szakemberekkel, művészekkel közös munkák létrejöttét. Reményeink szerint így a kultúra és a tudomány egyesített erejével tudjuk képviselni a tó és a táj érdekeit. 
  • Az őket körülvevő tájért felelősséget érző helyi közösségek együtt gondolkodását, összefogását ösztönző projektek során célunk megtalálni az ebben érdekelt szereplőket, segíteni együttműködésüket. A programok során közösen keressük, hogy milyen módokon lehet a mai korban jobban kötődni a tájhoz és felelősen bánni vele. 

Az EKF Kultúrtáj témához kapcsolódó saját és koprodukcióban megvalósuló projektjeink: 

  • BALATORIUM - kísérletező közösségi események sorozata, melyben kreatív szakemberek és tudósok közösen, az ökológiai művészet eszközeivel indítanak párbeszédet a Balaton – mint tó és mint táj - legfontosabb ökológiai kihívásairól. A Balatorium program koncepciójáról részletesen itt lehet olvasni: https://bazis.balatorium.hu/
  • BALATON-FELVIDÉKI TÁJTÉKA - a balaton-felvidéki táj jövőjét szívükön viselő szereplők találkozását, együttműködését, támogatását célzó programok. A közösségek és a táj kapcsolatát erősítő mintaprogramok megvalósítása, módszertanok átadása. 
  • A CSEND HELYEI – a kálváriadombok egyedi kulturális és tájértékeinek bemutatása a helyi közösségek és a művészetek által. 
  • BALATON 365 - kreatív műhelymunka a balatoni szezon értékeinek újratervezése, a turisztikai és kulturális kínálat kiterjesztése érdekében. 
  • SZÖRNYEK ÉS SELLŐK - színházi gyermekelőadás és iskolai edukációs program a Balaton megmentéséről. 

Hozzáférhetőség

Amennyiben nehézségekbe ütközik oldalunk böngészése során, válasszon az alábbi hozzáférhetőségi lehetőségeink közül!