BALATORIUM

Partner produkció
Partner produkció

BALATORIUM. A Balaton hangja

A Balaton kiemelkedő nemzeti kincsünk.

Kevesen vannak, akiket ne kötne mély érzelmi szál ehhez a sok tekintetben egyedülálló természeti-társadalmi jelenséghez, tájhoz, kultúrához. Közép-Európa legnagyobb tava, Magyarország tagadhatatlanul legfontosabb régiói közül való, amelynek valóságát számtalan tényező alakítja, és amely számtalan érdek metszésében fekszik.

A planktonoktól a befektetőkig, a nádastól a nyaralókig, a halaktól a vitorlázókig, a helybeliektől a bebírókig, az ökológusoktól a strandüzemeltetőkig minden érdekelt ismeri a saját szempontjait, ha a Balatonról van szó.

De mennyire vagyunk tudatában ennek az érzékeny ökoszisztémának a bonyolult összefüggéseivel? Valóban ismerjük-e tavunkat és a tájat, amelyekhez annyira kötődünk, és vajon képesek vagyunk-e a részérdekek mellett megismerni és felismerni közös érdekeinket?

 

E kérdések jegyében határozta meg a VEB2023 kiemelt projektjeként a régió ökológiai kérdéseit vizsgáló, és azokat a művészet és az edukáció eszközeivel közvetítő BALATORIUM programsorozatot.

Reményünk egy olyan fenntartható platform létrehozása, amelyen a projekt résztvevői, kutatóintézetek, művészek, egyetemek, állami intézmények, pedagógusok hosszabb távon azon dolgozhatnak, hogy sajátos eszközeikkel szólaltassák meg a Balaton hangját.    

BALATORIUM. Mi az?

  • A Balatorium kulturális és művészeti projekteken keresztül kezdeményez párbeszédet a Balaton ökológiai rendszeréről és értékeiről.
  • Szakmailag megalapozott módon hívja fel a figyelmet a térség ökológiai kihívásaira.
  • Elősegíti a tudományos intézmények és a kulturális szféra közötti hosszútávú együttműködéseket.
  • A megfelelő együttműködéseken keresztül nemzetközi dimenzióba helyezi a Balaton és térsége ökológiai kihívásait és az ezekre reflektáló művészeti-kulturális eseményeket.

C: N: P: bár

Fotó: szabadonbalaton (Neogrády-Kiss Barnabás)

A Balatorium programsorozat 2022-es előkészítő éve és a 2023-ban megrendezésre kerülő programéve akcióiról a közeljövőben részletes és folyamatos tájékoztatást adunk ezen az oldalon.

BALATORIUM. Eddig

2020 ősz-tél - A KONCEPCIÓ

A VEB2023 ökológiai-kulturális koncepciójának kidolgozására 2020-ban került sor a PAD Alapítvány, az EKF stábja és az együttműködő intézmények szakértőivel közösen.

 

2021 nyár-ősz - SZABADONBALATON AKCIÓK

Mi zajlik a Balatonban tápanyagok terén?

Tematikus szabadonbalaton-bár, ahol Balaton-specifikus italokon és ételeken keresztül kóstolhattak bele az érdeklődők a tó ökológiai folyamataiba.

2021 ősz - MOME KURZUSHÉT

A MOME 30 hallgatója csoportvezető oktatók és szakértők közreműködésével a Balatoni Limnológiai Kutatóintézetben rendezett 5 napos workshop keretében kreatív alapvetéseket dolgoztak ki a Balatorium programhoz kapcsolódóan.

2021. ősz - SZAKÉRTŐI WORKSHOP

A workshop célja: meghatározni a Balaton vízgyűjtőterületének legfontosabb kihívásait. A kulcsfogalmakat a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, a Pannon Egyetem - Környezettudományi Intézet Limnológia Intézeti Tanszék, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet, a szabadonbalaton csoport és a VEB 2023 EKF projekt munkatársai közösen jelölték ki.


PAD - SZABADONBALATON

A szabadonbalaton ökológiai szemléletű kulturális kezdeményezés. Célja, hogy tudományos kutatásokra alapozott művészeti eszközökkel és - folyamatokkal segítse a Balaton hosszútávú természeti és társadalmi fenntarthatóságát biztosító szemléletformálást.

WEBOLDAL

BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK

Az 1997-ben megalakult Balaton-felvidéki Nemzeti Park a Balaton északi partján, 1–15 km szélességű sávban húzódik, területe mintegy 57.000 hektár. A BFNP Igazgatóság fő tevékenységei közé tartozik a természetmegőrzés, a tájvédelem, a természetvédelmi gazdálkodás, valamint a szemléletformálás és az ökoturizmus.

WEBOLDAL

BALATONI LIMNOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET

A tihanyi székhelyű intézet az ország legnagyobb múltú biológiai kutatóintézete. Fő feladata az édesvizek környezettani kutatása. Kiemelt témája a Balaton és vízgyűjtőjének élővilága, annak tér és időbeni változásai, életfolyamatai, és a mindezekre hatással lévő környezeti tényezők és emberi hatások. 

WEBOLDAL

MOME

A több mint 140 éves egyetem missziójának középpontjában a művészetek, a design és a kreativitás világszínvonalú oktatása, kutatása és fejlesztése áll. A tudatosan cselekvő emberek képzését látja el, akik a design, a technológia és a kortárs művészeti stratégiák értő alkalmazása révén különböző élethelyzetek, társadalmi rendszerek újítóiként és javítóiként képesek fellépni a 21. században. 

WEBOLDAL

BABAKO

A környezeti és fenntarthatóságra nevelés Veszprém megyei pedagógusszervezete. Óvodától középiskoláig átfogja a fenntartható fejlődés ügyéért dolgozó intézményeket és minden korosztályban támogatja az ökológiai szemléletformáló programok megvalósítását. 

WEBOLDAL

PANNON EGYETEM - LIMNOLÓGIA KUTATÓCSOPORT

A Limnológia Kutatócsoport elsődleges kutatási témája az édesvízi rögzült és lebegő algák ökológiája és a környezeti változásokra adott válaszai. Kutatási területeink széles spektrumot ölelnek fel, mint például barna vizű, erdei kistavak; szikes tavak; különböző folyóvizek és kiemelt figyelmet fordítunk a Balatonra is. 

WEBOLDAL

Fenntarthatóság Balaton Balatorium

Hozzáférhetőség

Amennyiben nehézségekbe ütközik oldalunk böngészése során, válasszon az alábbi hozzáférhetőségi lehetőségeink közül!