Privát Veszprém

VEB2023 szervezés Veszprém, Bakony-Balaton régió
VEB2023 szervezés Veszprém, Bakony-Balaton régió

Veszprém a ’veszprémiekkel’ a mi városunk: a családok és a mindennapok története maga a történelem. Összegyűjtjük és megmutatjuk, hogyan éltek eleink és hogyan élünk mi, napjainkban.

Projektünk célja Veszprém elmúlt 150 évének történelmét családtörténeteken keresztül bemutatni. Kiindulópontunk az a privát fotó gyűjtemény, amelyet a lakosság bevonásával állítunk össze. A programsorozat első része: köztéri installációk létrehozása a későbbi kiállítás bevezetéseként. Nagy múltú veszprémi embereket elevenítünk fel szobrok formájában, egykori híres veszprémi üzletek kirakatait élesztjük újjá, valamint impozáns köztéri fotóbemutatókat tartunk épületekre vetítéssel. Végül az összegyűjtött képeket rendszerezzük és saját weboldalon, egyfajta virtuális fotóalbumként tárjuk a városlakók elé.

A digitális archívum létrehozása mögött azonban egy sokkal fontosabb cél lebeg: feltérképezzük a város múltját, amibe bevonjuk a veszprémieket. Egy város, térség múltja ugyanis régi képeken, mindenki számára közvetlenül hozzáférhető, látható módon szolgálja leginkább a közösséget. Szándékunk szerint a nyilvános fotóadatbázis tovább bővíthető lesz a lakosság saját dokumentumaival. Projektünk célja ezért egy olyan közös emlékezetre épülő platform létrehozása, mely eleinte a városi installációkban jelenik meg, de később egy ’klasszikus’ analóg kiállításban is feldolgozza a begyűjtött, frissen fotózott családok történeteit. Szándékunk szerint ez a platform megteremti a folyamatos kommunikáció lehetőségét a városon belül, amely a közös múlt és a fiatalabb generációk érdeklődését is felkelti. 

A Galériában található képek illusztrációk

A "Privát Veszprém" projekt keretében létrehozott valós és virtuális emlékezeti terek a dinamikus emlékezet három időbeli dimenzióját kötik össze: a jelenben idéződik meg, a múltra utal, és a jövőt tartja szem előtt. Ezen emlékezeti terek hozzájárulnak az identitás felépítéséhez, megerősítéséhez. 

Az emlékezeti terek kialakításának alapja a már meglévő múltbéli, archív anyagok mozgósítása, ám számunkra ennél ígéretesebbek a magánemberek birtokában lévő, egyelőre ismeretlen anyagoknak a felgyűjtése. Munkánk alapja tehát a kutatás és a gyűjtés a közösség bevonásával, majd a rendszerezés annak érdekében, hogy első lépésben létre tudjuk hozni a mindenki számára érthető installációkat, majd később egy analóg fotókiállítást. Ennek lényege a családok bemutatása a múltban és a jelenben, hiszen a családok jelentették és jelentik a város alapegységét, melyen keresztül megismerhető a város története és jelene is. Azt reméljük, hogy ezek az alkotások és programok hozzásegítik a közönséget ahhoz, hogy egyfajta konstruktív párbeszéd kialakulhasson ki, s a közönség aktív részese legyen az emlékezeti helyek, s ezzel a közös kulturális emlékezet (ki)alakításához. 

A folyamat során a levéltárból és a és további forrásokból összegyűjtünk rendelkezésre álló privát archív anyagokat, majd közösségi gyűjtőakciót hirdetünk meg. A fotókat a város terei, szereplői szerint elemezzük, azonosítjuk, majd a honismereti egyesülettel közösen kiválasztjuk azt az ötkirakatot és öt köztéri szobrot, amelyeket bemutatunk a városnak.

A szobrokat fotometriás eljárással háromdimenziós, nyomtatható modellé alakítjuk, majd kinyomtatjuk őket. A kirakatok installációit az archív képek alapján megtervezzük. Ezt követően kijelöljük a megvetítendő épületeket, és megtervezzük az animációkat. 

A kirakatokat és a szobrokat 2022 őszétől 2023 közepéig adjuk át folyamatosan. Az épületvetítést a megnyitóval egyidőben mutatjuk be. 

A projekt második fázisában felkeresünk családokat és lefotózzuk őket a 2023-as analóg kiállításra, amivel párhuzamosan elkészül a digitális fotóalbum platformja is.

kiallitas Helytörténet Kulturális emlékezet privát veszprém családtörténet

Hozzáférhetőség

Amennyiben nehézségekbe ütközik oldalunk böngészése során, válasszon az alábbi hozzáférhetőségi lehetőségeink közül!