Ars Sacra Fesztivál

VEB2023 partner produkció Magyarok Nagyasszonya-templom
VEB2023 partner produkció Magyarok Nagyasszonya-templom

A fesztivál programjaival a művészet nyelvén szeretnénk lelki befelé fordulásra késztetni az embereket.

Klasszikus koncertek, kiállítások, irodalmi estek, séták, filmvetítések, előadások, nyitott templomok országszerte ingyenesen!

Program:

Pál védőbeszéde

2023. szeptember 23. | 19:00 óra

Magyarok Nagyasszonya-templom

Monodráma egy felvonásban.
Előadja: Váncsa Gábor

Pál apostol védőbeszédében, az ítéletre várva, előadja megtérésének útjainak történetét, miközben Jézus Krisztusról tesz tanúbizonyságot a jeruzsálemi nép, a nagytanács, Félix helytartó és Agrippa király előtt. Az előadás teljes egészében a Bibliát idézi. "Civil" szöveg hozzá nem adatott. A színdarab textusa kizárólag a szó szerint idézett, bibliai igék megfelelő sorrendbe szerkesztéséből állt össze.

"Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, és ő hozzám való kegyelme nem volt hiábavaló." (1Kor.15,10.)

"Kegyelemből van üdvösségetek... Hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez." (Ef.2,5.8)

A monodráma kizárólag a Bibliából vett szövegekből épült fel, majd formálódott a 60 perces előadás textusává. Nincs benne átírás, hozzáköltés vagy „civil” szöveg. A Szentírásból átvett, megfelelően dramatizált szövegrészek egy egységgé, a védőbeszéd egységéve formálódnak. Tehát az előadás (a védőbeszéd) kizárólag a Biblia könyveiből, az Igéből meríti anyagát. A felhasznált Igerészek dramatizálva és a megfelelő sorrendbe állítva alkotnak egy logikus, sokszor belső történeti ívet: az egyik Igerész gondolatiságából következik egy másik bibliai szakasz. Mindez a védőbeszéd kontextusában hangzik el.
Pál apostol megtérése nagy ívű történet: farizeusból keresztyén, üldözőből üldözött, ó emberből új ember, Saulból Pál. Óriási kihívás és méltó színészi feladat megjeleníteni ezt a belső folyamatot szinte eszköztelenül. A védőbeszéd személyes és társadalmi harc egyben. Személyes, hiszen Pál önmaga ó emberével is szemben néz, amiből Krisztus megtérítette, hogy új emberként lehessen a „pogányok apostola”. „Nekem, a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem Krisztus kikutathatatlan gazdagságát.” Ugyanakkor társadalmi harc is, hiszen saját népe ellen kell megvédeni magát. „A miatt a reménység miatt állok itt vád alatt, amelyet Isten atyáinknak ígért, és amelynek beteljesedésében a mi tizenkét törzsünk éjjel-nappal, buzgón szolgálva reménykedik.” (Ap. Csel. 26.6.)
Pál azonban a védőbeszéden keresztül is az evangéliumot hirdeti: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn.3,16.)

érsekség

Hozzáférhetőség

Amennyiben nehézségekbe ütközik oldalunk böngészése során, válasszon az alábbi hozzáférhetőségi lehetőségeink közül!