Kulturális Fővárosok Művészeti Tandem 2019 - pályázati felhívás

Európai együttműködési program a korábbi vagy jövőbeni Európa Kulturális Fővárosainak hivatásos kreatív szektorban tevékenykedő szereplői, kulturális menedzserei illetve szervezeteik számára.  

Tandem
Tandem
Tandem

Európai Kulturális Alapítvány – Amszterdam

Leeuwarden – Fryslân 2028 (Leeuwarden 2018 utódszervezete) és Rijeka 2020 együttműködésben a következőkkel:

Galway 2020, Eleuszisz 2021, Novi Sad 2021, Kaunas 2022 és Veszprém 2023

Kulturális Fővárosok Művészeti Tandem 2019

Európai együttműködési program a korábbi vagy jövőbeni Európa Kulturális Fővárosainak hivatásos kreatív szektorban tevékenykedő szereplői, kulturális menedzserei illetve szervezeteik számára.

Háttérinformációk

A Tandem Kulturális Együttműködési Programokat az Európai Kulturális Alapítvány (EKA Amszterdam), valamint a MitOst (Berlin) civil szervezet (NGO) hívta életre. 2011-es indulása óta a Tandem már csaknem 500 független kulturális szervezet között teremtett kapcsolatot a tágan értelmezett európai térségében, elősegítve közel 500 kulturális szakember nemzetköziesítését és tudásának fejlesztését, ugyanakkor összeköttetést hozott létre több mint 40 ország 200 városának legkülönfélébb jellegű helyi szereplői, közönségük és művészek között.

A Tandem a kulturális munka és a művészi tevékenység eszközeivel törekszik a határokon átívelő együttműködés, a szervezeti struktúrák valamint az autonóm alkotómunka értékeinek megszilárdítására, ennek révén kiszélesíti a stratégiai horizontokat és hosszú távú szakmai előrelépést hozhat.

A Tandem keretében „a művészet az egyén és a közösség fejlesztésének egyik útjává válik” (F. Matarasso, Tandem Szemle, 2016).

A Tandem-megközelítés egy jól kidolgozott határokon átívelő együttműködési módszeren és tanulási folyamaton alapszik, amely segítséget nyújt a kulturális szervezeteknek és vezetőiknek, hogy tartós és az esélyegyenlőség bázisán működő szakmai kapcsolatokat építsenek ki más városokban vagy régiókban tevékenykedő új partnerekkel. Első lépésként személyre szabott partner-kereső fórumon a résztvevők stratégiai döntés alapján választják ki nemzetközi együttműködő partnereiket. „Tandem” keretében egy rövid (max. 1 hetes) munkalátogatásra is sor kerül a külföldi partnernél, amelynek eredményeképpen bevezető kísérleti projektek indulnak útjára minden egyes tandem-páros koprodukciójában, amelyek reményink szerint egy tartós, jövőbeli közös tevékenységet is megalapoznak.  A felek minden programkörben tandem-rendszerben dolgoznak együtt (legfeljebb 30 fő, azaz 15 tandem, jellemzően 9-12 hónapig).

A Tandem programok segítségével mára új, színre lépő kulturális szakemberek és szervezeteik között széles nemzetközi hálózatok alakultak ki. A résztvevők megosztják egymással tapasztalataikat, szakmai meglátásaikat, közös értékeiket, és folyamatosan jelen vannak városuk illetve régiójuk kreatív társadalmi, strukturális és kulturális fejlesztésében. Bővebb információ a módszertanról és sikertörténetekről itt olvasható. 

Tandem Kulturális Fővárosok 2019

Az eddigi 20 sikeres Tandem programkör tapasztalataira építve (ezek egyike egy személyre szabott munkaterv volt a legutóbbi EKF Leeuwarden-Fryslân 2018 részére) most rendszerünk egy lean-filozófiájú (költséghatékony) változatát indítjuk útjára, amellyel új, nemzeteken átívelő partner-együttműködéseket katalizálunk EKF-városokban tevékenykedő kulturális szervezetek és professzionális művészek között. Ennek a Tandem-körnek legfontosabb célja az, hogy inkubátorként működjék új európai együttműködési projektek számára, támogassa a szakmai ismeretek és gyakorlatok nemzetközi cseréjét, és Európa Kulturális Fővárosai számára a múltban, jelenben és a jövőre nézve is értelmezhető együttműködési hálózatot hozzon létre. Rövidebben összefoglalva: szeretnénk segítséget nyújtani az EKF-kultúrkörnyezetben tevékenykedő hivatásos szereplőknek, hogy feltérképezhessék és megszilárdíthassák helyi kezdeményezéseik európai dimenzióit.

Mivel több EKF már kidolgozta sajátságos, rá jellemző képességfejlesztő programjait és projektfinanszírozási lehetőségeket is kínál a helyi kezdeményezések megvalósításához, jelen Tandem konkrét célja az EKF-projektek európai dimenzióinak feltárása és támogatása, hosszú távú kitekintéssel. Az EKF-családon belül releváns számú – legalább 3, legfeljebb 10 szervezet, maximum 7 EKF-ből) -résztvevővel segíti a kulturális szervezetek és művészek hálózatépítő tevékenységét. Ezáltal a tudás- és gyakorlati tapasztalatcsere sokkal intenzívebbé válik a volt vagy jövőbeni EKF-ekben tevékenykedő legfeljebb 30 projektkezdeményező számára. Ugyanakkor bevezeti a résztvevőket a Tandem már meglévő közösségébe, amely az Európa minden részéből származó több mint 500 szakembert és szervezeteiket tömöríti.

Miben áll a Tandem Kulturális Főváros 2019-folyamat?

• A programban résztvevő hét EKF mindegyike pénzügyi befektetésétől függően 3-10 kulturális szakembert/szervezetet küldhet az együttműködésbe (Veszprém esetében ez 3 főt jelent). A kiválasztást követően kerül sor az első személyes találkozóra, a Partnerfórumra (ami egy előreláthatólag 30-tagú szakmai összejövetel). E találkozón a résztvevők tájékoztatást kapnak a Tandemről, valamint egy sajátos partnerkereső folyamat eredményeképpen megtalálják leendő partnerpárjaikat, hogy azután EKF-jeik közötti európai együttműködési ötleteket dolgozzanak ki. E párba állítási folyamat mellett, az együttműködést erősítő, kapcsolódó készségeket fejlesztő műhelygyakorlatokat is tervezünk e találkozón, egy személyre szabott kulturális körutazással Rijekába. A Partnerfórum tervezett időpontja 2019. június 10-14 (Rijeka).

• Ezen felül minden résztvevő 600 eurós mobilitási ösztöndíjban részesül (a helyiEKF-szervezet közvetítésével), hogy a Partnerfórum után 3-5 napos tanulmányi és munkalátogatást  szervezhessen. Ez a rövid Tandem-kiküldetés az adott EKF-partnervárosba egy munkahetes látogatást jelent az adott tandem-pár kiválasztott partnerszervezeténél. Itt első kézből értesülhetnek az egyes EKF-ek valós világáról, inspirációra lelhetnek, további tudás- és tapasztalatcserét bonyolíthatnak le, valamint hatékonyabbá tehetik az együttműködésüket.

• Hat hónappal később rendezzük meg a Follow-up Partnertalálkozót, ahol mind a 30 résztvevő még egyszer személyesen is találkozik, hogy áttekintsék, bemutassák közös tevékenységeiket, projektjeiket, visszajelzést adjanak a tandemprojekt (pillanatnyi) állásáról, tovább dolgozzanak az együttműködési pilot-elgondolásokon, amelyek alapján aztán európai dimenzióval bíró új projektötleteket fejlesszenek helyi EKF-szervezeteik számára. A Follow-up Partnertalálkozó házigazdája Leeuwarden (Hollandia) lesz, 2019. november 19. és 22. között.

Mik a Tandem tervezett hatásai?

• A különböző EKF-ekből érkező kulturális szakemberek fejleszthetik készségeiket, kapcsolati hálójukat, bővíthetik tudásukat, és kísérletezhetnek a művészet- és kultúra-alapú páneurópai együttműködés módozataival. Megtapasztalhatják más EKF-ek valós világát, ez által megnőhet önbizalmunk, ihletet kaphatnak, hogy magasabb szinten műveljék munkájuk mindennapi gyakorlatát helyi, illetve regionális/nemzetközi szinteken is.

• A szervezetek új elgondolásokról, folyamatokról és módszerekről szerezhetnek tudomást, hozzáférhetnek a forrásokhoz és hálózatokhoz, és jobban el fogják tudni helyezni munkájukat az európai kulturális innováció és szervezeti gyakorlat térképén, így megerősödnek és hatékonyabbakká válnak.

• Az új EKF-alapú partneri együttműködések résztvevői és szervezői kreatívan bekapcsolódnak az országhatáron átívelő kulturális, szervezeti, vagy társadalmi/közösségi együttműködési gyakorlatba, valamint jobban megtanulják, hogy kreatív megnyilatkozásaik egyszerre önmagában való érték számukra, és egyben eszköztár is helyi EKF-stratégiáik és kihívásaik európai dimenzióval való megtöltésére, ennek felfrissítésére.

Végrehajtási szakasz: 2019 márciusától decemberéig (10 hónap = +/- 8 hónap a résztvevőknek)

• Nyilvános Pályázati Felhívás: 2019 április 08-28.

• A résztvevők kiválasztása/véglegesítése: 2019. május első hete

 •Tandem Partnerfórum: 2019. június 10-14., Rijekában

• Mobilitás és kölcsönös kiküldetések: 2019. június közepétől november közepéig

• Follow-up Partnertalálkozó: 2019. november 19-22., Leeuwardenben

• Futó program koordinációja, (partnerségi) munka kibontakoztatása, adminisztráció: 2019. márciusától decemberéig

A felhívás itt tekinthető meg.

Kapcsolódó linkek:

• pályázati adatlap

• pályázati felhívás (pdf)

• GYIK

Bővebb információt e-mail-ben tudunk adni.

fogadóóra: Mike Friderika, Programfejlesztés és Nemzetközi Kapcsolatok

• időpontja: 2019. április 17., szerda, 16:00 – 18:00

• helyszín: Historia Hangvilla Kávézó

Sok sikert kívánunk a pályázati munkához!

– Veszprém 2023 csapata

Hozzáférhetőség

Amennyiben nehézségekbe ütközik oldalunk böngészése során, válasszon az alábbi hozzáférhetőségi lehetőségeink közül!