EKF régiós együttműködési kalauz

Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa 
Régiós együttműködési kalauz 
 
2018 decemberében Veszprém város a régióval közösen elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa címet. A projekt megvalósításának koordinálására, veszprémi székhellyel létrejött a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. A Zrt. tulajdonosi körének összetétele tükrözi a régiós gondolatot, tekintettel arra, hogy a régiót lefedő legjelentősebb civil és önkormányzati szereplők is képviseltetik magukat a társtulajdonosok között.
 
Magához a program megvalósításához az Európai Unió pénzügyi forrást nem biztosít, a finanszírozás alapvetően a résztvevő önkormányzatok feladata, melyhez a Magyarország Kormánya által nyújtott anyagi támogatás komoly pénzügyi alapot ad. A pályázási szakasztól kezdve egészen a cím elnyeréséig az előzetes költségeket Veszprém város állta. A program sikeres végrehajtását ugyanakkor együtt, közösen tudjuk elérni. Most, hogy a Veszprém-Balaton 2023 program előkészítési, illetve megvalósítási szakaszba lép, szeretnénk meghívni minden olyan önkormányzatot, a Bakony déli leejtőitől egészen a Balaton déli partjáig, akik szeretnének részesei lenni a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa programnak, hogy formálisan is csatlakozzanak az együttműködéshez.
 
 
A Csatlakozás módja 

Azok az önkormányzatok, akik aktívan szeretnének részt venni az EKF programban, elköteleződésüket (közgyűlési, illetve testületi ülés döntés alapján) egy együttműködési szerződés megkötésével fejezhetik ki. A szerződéskötés a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. munkájának támogatására életre hívott, Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvánnyal történik. Az EKF-es tagság a program minden kulturális, gazdasági, turisztikai előnyével együtt, a települések részéről pénzügyi hozzájárulással jár. A járásközpontok esetében ez évente 2 euró/lakos hozzájárulás jelent, míg a többi település esetében ez az összeg 1 euró/lakos/év.  A 2021–2023 között esedékes díjfizetéssel szeretnénk biztosítani, hogy a résztvevő önkormányzatok, valamint a területükön működő civil szervezetek, intézmények, egyesületek, piaci szereplők stb. valóban sajátjuknak érezzék a programot, annak minden pozitív hozadékával együtt, s közben felelősséggel viseltessenek a saját maguk által vállalt programok megvalósításáért, azok színvonalas végrehajtásáért. A Közalapítvánnyal történő szerződéskötésen keresztül a pénzek átlátható felhasználásának teljeskörű biztosítását kívánjuk elérni, a régióból befizetett összeget pedig egy ún. régiós támogatási alapba csatornázzuk be.
 
Az egyik talán legfontosabb, EKF-es tagsággal járó előny a települések hazai és európai szintű marketingje és láthatósága lesz, amellett, hogy minden, a régióban megvalósuló programhoz a nemzetközi kommunikáción túl magas szintű szakmai segítséget, managementet vagy akár kurátori támogatást is tudunk biztosítani. 
 
Határozott meggyőződésünk, hogy a 2023-as év, valamit az azt megelőző felkészülési időszak képes lesz új pályára állítani a régiót, melynek köszönhetően valódi térségi együttműködés jöhet létre. Célunk, hogy az EKF címben rejlő lehetőséget kihasználva a régió markánsabban jelenjen meg az európai horizonton is, melyhez gyakorlatilag minden szükséges kapacitásunk és kvalitásunk rendelkezésre áll (úgy mint, remek földrajzi adottságok, gazdag kulturális élet, kimagasló gasztronómia, bor-kultúra, erős kézművesipar, egész éven át tartó gazdasági eltartóképesség stb.). Az EKF cím lényege nem csupán egy egyéven át tartó rendezvénysorozat sikeres lebonyolítása, hanem lehetőség arra, hogy bebizonyítsuk, a térségi összefogáson keresztül hosszútávú fejlődést, életszínvonalnövekedést és a régióban élők jobb boldogulását tudjuk elérni és fenntartani 2023 után is!
 
A VEB2023 értékei 

Az EKF cím elnyerése óta eltelt időszakban felállítottuk azokat a prioritásokat, irányvonalakat, amelyek alapján valóban fenntartható, közös értékek mentén tudjuk az egyes projekteket, programokat kialakítani és megvalósítani.
 
Ezen értékeink, többek között:
 
• Közösségépítés, különös tekintettel az önkéntesség erősítésére: a közösség aktivizálásával bevonja és új tapasztalatokhoz segíti a régió lakóit.
• Önkéntesség: a közösség aktivizálásával bevonja és új tapasztalatokhoz segíti a régió lakóit.
• Hagyomány: olyan projektek létrejöttét támogatja, melyek a lokális értékekre tudatosan építve terveznek fejlesztéseket végrehajtani.
• Innováció: új piaci és szellemi produktumok előállításával serkenti a térség iránti kulturális és gazdasági keresletet.
• Fenntarthatóság: olyan fejlesztéseket valósítunk meg és támogatunk, amelyek segítik a régió modernizációját, mindezt oly módon, hogy azok hosszú távon is a régió környezeti és gazdasági érdekeit szolgálják.
 
Csatlakozási lehetőségek

Az EKF projekt esetében nem egy klasszikus EU-s pályázatról van szó, hanem egy több évet felölelő projekt-és programsorozatról. Maguk a programok döntően a nyertes pályázati anyag alapján kerülnek kidolgozásra és megvalósításra (a teljes pályázati anyag elérhető a Veszprém-Balaton 2023 weboldalán). 

Az EKF teljes tervezett programsorozata az alábbiak szerint áll össze a következő évek során:
 
1. A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. által előkészített és megvalósított programok
Ilyen például a 2023-as EKF év nyitó és zárórendezvénye, számos, a nyertes pályázatban felvázolt programok (pl. kapacitásfejlesztési program, egyes művészeti programsorozatok,) mind Veszprémben, mind a régióban. E projektek, programok előkészítése és lebonyolítása során is természetesen számos helyi, régiós és országos partnert tervezünk bevonni, azonban a projekt koordinációjáért teljes mértékben a Zrt. lesz a felelős.  
 
2. Koprodukciós projektek
A Zrt. és – projektenként változó – partneri köre által, szoros együttműködésben előkészített, koordinált, megvalósított programok. Az együttműködő partnerek körébe a helyi és régiós szakmai partnereken túl önkormányzatokra és civil szervezetekre, akár informális szerveződésekre is számítunk. E projektek szakmai programjának megfogalmazásában, a magas színvonalú megvalósítás biztosításában a Zrt. szakemberei meghatározó szerepet vállalnak, partnereink szaktudásukkal, helyismeretükkel, helyi szervező erejükkel biztosítják azt, hogy a közösen megfogalmazott célkitűzéseket közös erővel tudjuk elérni.
 
3. Pályázati konstrukcióban megvalósuló projektek
A hazai jogszabályoknak megfelelően támogatás továbbadására a Veszprém-Balaton 2023 programja keretében, pályázati keretek között kerülhet sor. Az elkövetkező években, 2023-mal bezárólag többféle pályázati konstrukciót tervezünk az útjára indítani:
 
a.) Kisléptékű közösségi pályázatok: a 2023-as évet megelőző, felvezető évek alatt (reményeink szerint 2020 őszétől vagy telétől kezdődően) Veszprémben és a régióban megvalósuló kisebb projektek támogatása, melyek során önkormányzati, civil vagy akár piaci szereplőket támogatunk, előreláthatólag kb. 300 ezer forintos összeghatárig. A felvezető évek során e programok célja az EKF-ről való gondolkodás elindítása, a helyi közösség erősítése, hiánypótló helyi programok támogatása, akár hagyományteremtő szándékkal. 
A pályázati kiírás várható időpontja: 2020 ősz/tél.
 
b.) Nyílt pályázati konstrukciók: projekt-és eseményfókuszú támogatás, előreláthatólag folyamatos pályázatbenyújtási lehetőséggel, folyamatos elbírálással. Célunk egyrészt a Veszprém-Balaton 2023 kulturális programjának színesítése, új helyi vagy régiós kezdeményezéseknek lehetőséget biztosítani, de emellett kiemelt célunk, hogy a már meglévő rendezvények, kezdeményezések az EKF keretében minőségi szintet tudjanak lépni. Feltétlenül ösztönözni kívánjuk a kistérségi együttműködéseket is, így majd egy a tervezett pályázati kiírásokban jó eséllyel indulnak a több települést is lefedő projektötletek. 
A pályázati kiírás várható időpontja: 2021 első fele.
 
Az egyes pályázati konstrukciókban rendelkezésre álló keretösszegről a teljes Veszprém-Balaton 2023 program költségvetésének rendelkezésre állásakor születhet döntés. Nagyságrendileg a kisléptékű pályázatokra kb. 300 millió forintos keretet tervezünk, míg a nyílt pályázati konstrukcióban milliárdos nagyságrendű keretösszeggel lehet számolni. 
 
A járásközpontok esetében egy további, településenként 50 millió forintos pályázati keretet szeretnénk biztosítani. E külön keretnek egyértelmű célja, hogy minden, az EKF-ben való részvétel mellett döntő járásközpont 2023 során megvalósíthasson egy-egy kiemelt rendezvényt vagy rendezvénysorozatot. Így az EKF régió minden szegletében sor kerül legalább egy, a helyieket és az oda érkező látogatók minél szélesebb körét megmozgatni képes nagy rendezvényre.  
 
A különböző pályázati konstrukciókban, de akár a Zrt. és/vagy partnerei által előkészített és megvalósított projekteknek nem csak a fentiekben is röviden felsorolt értékeket szem előtt tartva kell összeállniuk, hanem tükrözniük kell az Európai Unió által, az eredeti Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezésben megfogalmazott célkitűzéseket is, amelyeket mi az alábbiak szerint tettünk megfoghatóbbá.
 
Olyan kezdeményezéseket szeretnénk támogatni, amelyek az alábbi célok közül minél többhöz képes hozzájárulni:

Nemzetközi dimenzió erősítése, pl. nemzetközi partner bevonása, nemzetközi közönség megszólítása vagy akár a nemzetközi szakmai közeg megszólítása a projekt révén

• Környezeti és társadalmi fenntarthatóság tudatos és célzott erősítése 
• Aközönségfejlesztésnek lendületet adó projektek, programok (fiatalok, mint kiemelt célcsoport)
• Jövőbe tekintő, és új technológiákat alkalmazó projektek
• A regionális kulturális örökség megőrzéséhez való hozzájárulás
• A régiós kreatív szektor erősítése

A csatlakozás technikai részletei

Természetesen nem csak most van lehetőség az EKF programhoz való csatlakozásra. Ám az egyenlő bánásmód jegyében a későbbiekben csatlakozóktól is a 3 éves hozzájárulás összegét fogjunk kérni. A befizetés minden év elején, egy összegben történik, 2021 tavaszától kezdődően, egészen 2023-ig. 
 
Az EKF-hez való csatlakozásról szóló döntés és az anyagi hozzájárulás teljesítése csak a települési önkormányzatokkal szemben elvárás, a többi szervezettől külön szándéknyilatkozatot, tagdíjat nem várunk el. Amennyiben azonban adott település önkormányzata nem kíván a tagsággal élni, az önkormányzat területén működő szervezetek, civil és piaci szereplők stb. is csak abban az esetben tudnak az EKF programban részt venni, amennyiben átvállalják az önkormányzat helyett a tagdíj befizetését.
 
A mellékletek között elérhető az együttműködési szerződés szöveges tervezete, amely a csatlakozás mellett döntő település és a Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány közötti jogviszonyt fogalmazza meg. A tervezetet kérjük képviselőtestületi ülés keretében vitassák meg és döntsenek a csatlakozási szándékot illetően. A szerződés megkötését követően kérjük majd, hogy minden település jelöljön ki egy kapcsolattartót, akivel a későbbiekben az operatív munkát végezhetjük.
 
2020 végéig bővítjük a Zrt. csapatát egy úgynevezett régiós koordinátorral, akinek a feladata a településekkel való kapcsolattartás, tájékoztatás, a különböző igények megfelelő helyre történő becsatornázása lesz. A pályázati konstrukciók élesedésétől kezdve pedig helyi konzultációk keretében tudjuk a szoros együttműködést útjára indítani. A csatlakozás mellett döntő települések számától és körétől függően térségi EKF kapcsolattartók bevonását is tervezzük, akik helyismeretükkel segítik a helyi és térségi programok fejlesztését és akik az EKF csapatával is szorosan együttműködnek. 
 
Az alábbi táblázat összefoglalóan mutatja, hogy milyen előnyökkel jár a Veszprém-Balaton 2023 programjához történő csatlakozás:
 
Szakmai háttér biztosítása
a.) Hazai és európai szintű kommunikáció és marketing, amelynek kiemelt célja a régió újrapozícionálása
 
b.) Szakmai és menedzsment háttértámogatás, szükség esetén szakmai mentorálás biztosítása
A programhoz történő csatlakozás lehetőségei
a.) Kisléptékű közösségi pályázatok lehetséges kedvezményezettje
 
b.) Produkciók, projektek egyedi támogatása a nyílt és nagyobb pályázati konstrukciók keretében
 
c.) Elkülönített pályázati keret a járásközpontok esetében
 
d.) A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. által megvalósított projektek, produkciók lehetséges helyszínei
Kommunikációs együttműködések
Kommunikációs együttműködések a már létező események, kezdeményezések vonatkozásában
 
Őszintén reméljük, hogy mindezek alapján örömmel csatlakoznak majd a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozathoz és EKF-tagként a program megvalósítói között köszönthetjük az Önök települését is! 
 
Amennyiben további kérdés  merülne fel, kérjük írjon nekünk a regio@veszprembalaton2023.hu címre.
 
 

 
Gyakran ismételt kérdések 
 
Együttműködési megállapodás 
 
Folyamatban EKF kiadvány 
 
Régiós arculati kézikönyv 
 
Nyertes EKF pályázat 
 
Közalapítvány weboldal
 
 
Az EKF régió települései 
 
Régiós tájékoztató