Veszprém-Balaton 2023
  • Memory Map - Helytörténet, kulturális emlékezet

A "Memory map" olyan projektek csoportja, melyeknek célja a Veszprém-Bakony-Balaton régió láthatatlan múltjának feldolgozása, a közös kulturális emlékezet mediális feltárása.  A projektek nem egyszerűen vizualizálják és digitalizálják a múltat, hanem olyan interaktív modelleket kínálnak fel, amelyek által elgondolhatóvá és érzékelhetővé válik a személyes és a történelmi emlékezet összetartozása, valamint a jövő alakíthatósága.  

Célunk, hogy a jelen horizontjából mutassuk meg a helyi túlélési-, alkalmazkodó- és ellenálló képességek történelmi mintázatait, vagyis a régió bonyolultan rétegződő közösségi összetartozását. A privát fotók, filmek, képi elbeszélések és az általuk előhívott személyes történetek megoszthatóvá teszik mindazt a tapasztalatot, tudást, sűrített történelmet, interkulturális örökséget, ami egy szolidárisabb, kommunikatívabb társadalmi képzelet alapja lehet. 

Az EKF ‘Memory map’ koncepciójában szereplő saját és koprodukcióban megvalósuló projektek:

· PRIVÁT VESZPRÉM és PRIVÁT BALATON – A Privát projektek keretében a régió (kiemelten Veszprém és a Balaton) történetét, jelenét és múltját dolgozzuk fel a személyes emlékezetek, privát archívumok aktivizálásával, az itt élők közreműködésével. A projekt kutató- és gyűjtőmunkával indul 2022-ben, melynek keretében olyan személyes történeteket, sorselbeszéléseket keresünk, amiknek elbeszélői szívesen megosztják velünk életük meghatározó és a régióhoz köthető eseményeit, fotók, családi legendáriumok, archívumok vagy akár csak szájhagyomány útján megőrzött c történetek alapján. Ezeket az emlékeket és élményeket különböző művészeti ágak eszközeivel dolgozzuk fel, majd vizuális és audiovizuális installációk segítségével   tesszük közös és eleven archívumként bárki számára hozzáférhetővé. 

· CHOLNOKY PROJEKT – A projekt Veszprém társadalmi szövetének bemutatásáról szól, egy család reprezentatív történetén keresztül. A Cholnoky  hagyaték kortárs bemutatásával, arra keresünk választ, hogy miért viselheti identitásképző erővel a Cholnoky nevet egy iskola, egy kórház, egy lakónegyed, és még számos más emlékhely is Veszprémben és a régióban. 

Blaha Lujza utca 2., Huray villa, ekkor Opravill pensio

Cholnoky Jenő földrajztudós

Fotó: Fortepan

· SEMMI KÜLÖNÖS – projektünk keretében különböző tudományágak és művészeti területek szakemberei, diákjai    egy-egy előzetesen kiválasztott bakonyi kistelepüléseken több hetet töltenek el a szakmájukat gyakorolva  : hazai és külföldi dizájnerek, gasztronómusok, etnológusok, építészek, történészek és filmkészítők, a helyiekkel közösen keresik meg azokat a helyi értékeket, melyekre építve közösen hoznak létre valami olyan produktumot (előadást, rövidfilmet, kiállítást, vagy bármilyen egyéb alkotást), mely eddig nem látott módon ismerteti meg a települést és az ott élőket a világgal, erősíti összetartozásukat és további programok fejlesztéséhez szolgálhat alapul.

Vissza a főoldalra

Hozzáférhetőség

Amennyiben nehézségekbe ütközik oldalunk böngészése során, válasszon az alábbi hozzáférhetőségi lehetőségeink közül!