Veszprém-Balaton 2023
  • Közösség és Ifjúság

A lakossági bevonás, a közösségépítés és közösségfejlesztés a VEB2023 program egyik alapgondolata. Egy régiós identitással bíró, a közös érdeket felismerni és a-szerint cselekedni képes, lokálpatrióta közösség víziója a kezdetektől jellemzi az EKF Program szinte minden elemét. 

Célunk, hogy az érintettek maguk határozzák meg azt, hogy milyen jövőképet képzelnek el a közösségük számára és aktívan részt vegyenek környezetük alakításában. Fontos célunk, hogy  támogassuk a meglévő helyi közösségek megerősödését, programjaink erősítsék a társadalmi kohéziót azáltal, hogy feloldják az egyes érdekcsoportok közötti konfliktusokat, bevonják a perifériára szorult közösségeket és növeljék a helyi identitás érzését mindennapi környezetükben. 

A Veszprém-Balaton 2023 programjában kiemelten fontos, hogy a helyi lakosság identitását és összetartozásuk erősítését szolgáló kezdeményezések hosszú távon fenntarthatók, önműködők legyenek. A közösségépítés- és fejlesztés módszeréül újszerű művészeti formákat alkalmazunk, amelyek reményeink szerint sokféle formában képesek művészeti élményt, ismeretszerzést, kikapcsolódást biztosítani, aktivizálni és építeni a közösséget. 

Már meglévő és jövőbeni partnereink körében szeretnénk olyan nem-formális pedagógiai és művészeti közösségteremtő módszerek alkalmazását ösztönözni, melyekkel széles korosztály és társadalmi csoportok számára, sokféle céllal létrehozott szabadidős, fejlesztő, edukációs programok állíthatók össze.  

A saját városát, települését magáénak érző közösségeket bátorítjuk arra, hogy alulról építkezve 2023-as fókusszal olyan programokat, programsorozatokat fogalmazzanak meg, amelyek hiánypótló, minőségi kulturális és közösségi élményt hoznak az életükbe és segítik az eddig passzív helyi lakosság aktivizálását. 

 

Számos VEB2023 projekt kiemelt célcsoportja Veszprém és a régió ifjúsága, különböző eszközökkel, formátumokkal szolgálva őket a kisgyermekkortól kezdve egészen a fiatal felnőttkorig. E vonatkozásban a művészeti edukációs, az oktatás hagyományos kereteit újszerű formákkal kiegészítő ismeretterjesztő programok, és a fiatalokat környezetük kreatív alakítására meghívó kezdeményezések a VEB2023 programjában különösen fontos szereppel bírnak.  

Kapcsolódó VEB 2023 saját szervezésű vagy koprodukcióban megvalósuló projektek:

JUTASI PIKNIK – a projekten belül különböző eszközökkel, módszerekkel (közösségi beszélgetés, közösségfejlesztő alkalmak, találkozások, műhelymunkák, művészeti közösségi alkalmak, mint például közösségi cirkusz, szabadegyetem) segítségével szólítjuk meg az itt élőket, s ösztönözzük őket arra, hogy aktív részesei legyenek a helyi közösségi életnek. Fontos célunk, hogy a kialakított programok a közösség által önfenntartók legyenek. 

VESZPREMGENERATION - a projekt keretében olyan, Veszprémben található szabadtéri helyeket szeretnénk megtölteni új funkciókkal, eszközökkel és azokra építő akciókkal, melyek a fiatalok körében már mai is közkedveltek, használtak. Kreatív alkotási folyamatba invitáljuk a veszprémi fiatalokat, hogy e közösségi tereket velük együtt találjuk meg, találjuk ki - és reményeink szerint 2023 során együtt töltsünk meg izgalmas kezdeményezésekkel.  

BEVONÁSI PROGRAM – a program keretében 2022 végéig folyamatosan szervezünk különböző tematikus alkalmakat a helyi civil szereplők, baráti körök, közösségek bevonásával. Fontos célunk, hogy megtaláljunk és felerősítsünk olyan jól működő és példaértékű kezdeményezéseket, melyek egyértelműen kapcsolódnak az EKF értékeihez. A találkozók alkalmával lehetőség lesz az EKF projektek mélyebb megismerésére, valamint megtalálni a kapcsolódási pontokat az adott témához kötődően, így jó lehetőség lesz a tapasztalatcserére, új, motiváló impulzusokra. Ezen alkalmak fontos célja a helyi és régiós civil és szakmai hálózatok erősítése, hálózatosodás, a szervezetek, személyek közötti kapcsolatok kialakítása és erősítése helyi és regionális szinten egyaránt. 

Vissza a főoldalra

Hozzáférhetőség

Amennyiben nehézségekbe ütközik oldalunk böngészése során, válasszon az alábbi hozzáférhetőségi lehetőségeink közül!