Bor- és gasztrokulturális programok összevont támogatása

VEB2023 szervezés
VEB2023 szervezés
A benyújtás határideje: 2023. 01. 31. 23:30

MEGHOSSZABBÍTVA

2023. január 31-ig

Jelen pályázati felhívás támogatni kívánja a Bakony, illetve a Balaton térségére jellemző, sokszínű borászati és gasztronómiai hagyományok ápolását, miközben az újító törekvésekre és a szakmai összefogásra is nagy hangsúlyt helyez. A hagyományos programok továbbfejlesztése mellett fontos az új értékek, folytatható hagyományok megteremtése, az újító kezdeményezések bevezetése is.

Pályázók köre

·     nonprofit gazdasági társaság (GFO57) 

·     profitorientált gazdasági társaság

·     egyéb egyesület, alapítvány, közalapítvány (GFO 517, 529, 561, 569, 549)

·     települési önkormányzat

amennyiben

-        a borászat vagy a gasztronómia bármely területén releváns tapasztalatot, szakmai múltat tudnak igazolni

-        rendelkeznek 1 (egy) lezárt üzleti évvel (önkormányzatok esetében nem releváns)

-        az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § alapján köztartozásmentesnek minősülnek. Ennek igazolásaképp megtalálhatóak a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában.

Kritériumok

Jelen felhívásban olyan pályázatok kaphatnak támogatást, amelyek valós hozzáadott értékkel, újító formákkal, nemzetközileg is érvényes szakmai inputokkal járulnak hozzá ahhoz, hogy a térségben már jelen lévő gasztronómiai potenciál értő közönséget, országos és nemzetközi láthatóságot kapjon. Továbbá olyan programok és törekvések, amelyek a hagyományokhoz innovatívan és friss személélettel tudnak nyúlni, ezzel is tágítva az értő és igényes gasztronómiai fogyasztók körét.

A pályázati programnak az alábbi kritériumok közül háromnak egyidejűleg meg kell felelnie, mérhető és objektíven alátámasztott módon:

1.     a projekt kifejezetten és célzottan szemléletformálást hajt végre, akár a szakmai közösségben, akár a tágabb fogyasztói körökben

2.     a projekt jelentős szakmai hozzáadott értéket mutat fel, elsősorban országos vagy nemzetközi relevanciával bíró szakértők bevonásán keresztül

3.     a projekt mérhetően javítja a régió bor-, és gasztro-kultúra szempontú európai láthatóságát

4.     a projekt eredménye lesz az igényes fogyasztói kultúra terjesztése, igényes fogyasztói körök és szokások kiterjesztése, a fogyasztói ismeretek bővítése és a bor-gasztronómiai közönség színvonalának emelése és az igényes fogyasztók számának növekedése

5.     a projekt az események megfelelő ütemezésével csökkenti a szezonalitást

6.     a projekt gazdaságilag és szervezetileg is fenntartható modellt képvisel

Egy pályázó altémánként egy pályázatot nyújthat be - ez azt jelenti, hogy összesen 3 pályázata lehet egy szervezetnek, amennyiben azok témában és területben is jól elkülöníthetőek.

Altémák

ALTÉMA – 1/a
Hagyományos rendezvények kisléptékű támogatása

Hagyományosnak tekinthető, a térség közösségépítésében már bizonyított rendezvények, már létező borászati/gasztronómiai események szakmai továbbfejlesztése, edukációs jellegének növelése, a minőségi fogyasztói élmény emelése és nemzetközi láthatóságuk növelése elsődlegesen külső szakmai meghívottak, vendégelőadók bevonásával.

Kötelező elem: legalább 100 fő részvételével megvalósuló nyilvános rendezvény.

Maximálisan igényelhető támogatás: 5.000.000 Ft

 

Kötelező önerőt a Támogató nem ír elő.

Pályázat benyújtásának feltétele előzetes szakmai konzultáció.
Konzultációs időponthoz kontakt: [email protected]

 

ALTÉMA – 1/b
Hagyományos rendezvények stratégiai támogatása

Hagyományosnak tekinthető, a térség közösségépítésében már bizonyított rendezvények, már létező borászati/gasztronómiai események szakmai továbbfejlesztése, edukációs jellegének növelése, a minőségi fogyasztói élmény emelése és nemzetközi láthatóságuk növelése elsődlegesen külső szakmai meghívottak, vendégelőadók bevonásával.

Kötelező elem: legalább 100 fő részvételével megvalósuló nyilvános rendezvény.

Maximálisan igényelhető támogatás: 10.000.000 Ft

Kötelező önerő: 50%

Pályázat benyújtásának feltétele előzetes szakmai konzultáció.
Konzultációs időponthoz kontakt: [email protected]

 

ALTÉMA – 2
Újító és kreatív törekvések támogatása

Újító és kreatív, a gasztronómiai közönségépítést és a gasztronómia mentén szerveződő közösségek fejlődését előmozdító, az igényes fogyasztói magatartást népszerűsítő nyilvános rendezvények, amelyek képesek előmozdítani a térségben elérhető gasztronómiai termékek és szolgáltatások színvonalának emelkedését és a modern, európai irányzatok meghonosodását.

Kötelező elem: legalább 100 fő részvételével megvalósuló nyilvános rendezvény. A támogatás mértékéről a VEB2023 Zrt Bíráló Bizottsága az elérés/hatás, újítás mértéke alapján dönt.

Maximálisan igényelhető támogatás: 5.000.000 Ft

 

Kötelező önerő: 50%

Pályázat benyújtásának feltétele előzetes szakmai konzultáció. Konzultációs időponthoz kontakt: [email protected]

 

ALTÉMA – 3
Szakmai támogatás

Legalább 30 fő aktív részvételével zajló szakmai rendezvény szakmai színvonalának emelése. A rendezvény formátuma lehet előadás, műhelymunka vagy egyéb nyilvános program, előadássorozat, képzés, elsősorban nemzetközi elismertségű hazai vagy külföldi vendégelőadók, szakemberek bevonásával. Célja lehet többek mellett szakmai vagy közönség-edukáció, amennyiben az tágabb területekre irányul (Ilyen módon a Támogató eleve kizárja azokat a programokat, amelyek kizárólag egy termelő munkájára, termékeire fókuszálnak)

Kötelező elem: biztosítani, hogy a szűkebb szakmai közönség részvételével zajló program eredményei, tanulságai a nagyközönségnél is hasznosuljanak, ingyenes és nyilvános csatornákon keresztül.

Pályázat benyújtásának feltétele előzetes szakmai konzultáció. Konzultációs időponthoz kontakt: [email protected]

 

Maximálisan igényelhető támogatás: 10.000.000 Ft

Kötelező önerő: 10%

Pályázat benyújtásának feltétele előzetes szakmai konzultáció.
Konzultációs időponthoz kontakt: [email protected]

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 16. péntek éjfél

Tevékenységek ütemezése

Pályázat benyújtási határideje: 2022. január 31- meghosszabbítva!

Támogatási időszak: 2023. február 1 - 2023. december 31.

 

Felhasználási Időszak:

a Támogatott Tevékenység zárását követő 30 nap – de legkésőbb 2024. január 30.

 

Záróbeszámoló benyújtásának határideje:

a Felhasználási Időszakot követő 30. nap – de legkésőbb 2024. március 1.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a Felhasználási Időszakban projekttevékenység már nem történhet! Kizárólag a Támogatott Tevékenység Időtartama alatt teljesült tételek kifizetéséről lehet gondoskodni. Egyetlen kivétel a könyvvizsgálat teljesítése, amely szükségszerűen erre az időszakra esik.

FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY JELEN RÖVID KIVONAT NEM HELYETTESÍTI A FELHÍVÁS TELJES TERJEDELMÉNEK RÉSZLETES ÁTTANULMÁNYOZÁSÁT.

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK

  •  Aláírásminta egyszerű másolata
  •  Igazolás, hogy a pályázó szervezet szerepel a NAV köztartozásmentes adatbázisában
  • Önerőnyilatkozat (kivéve az “altéma-1 hagyományos események kis léptékű támogatása”)
  • Szakmai meghívottak önéletrajza
  • 'de minimis' nyilatkozat, amennyiben releváns >>>>

A felhívásra kizárólag a VEBGRANT felületen keresztül nyújtható be pályázat!

Benyújtási segédlet letölthető ITT.

Hozzáférhetőség

Amennyiben nehézségekbe ütközik oldalunk böngészése során, válasszon az alábbi hozzáférhetőségi lehetőségeink közül!