Konferencia Program

VEB2023 szervezés
VEB2023 szervezés
A benyújtás határideje: 2022. 12. 07. 0:00

MEGHOSSZABBÍTVA!

Benyújtási határidő 2022. december 7. éjfél

Jelen pályázat keretében a VEB2023 Zrt. támogatni kívánja, hogy az EKF-tématerületek neves szakértői, nemzetközi érdeklődésre számot tartó képviselői, neves szakmai grémiumai, illetve hagyományos és magas színvonalú szakmai rendezvényei is bekapcsolódhassanak a 2023-as programévbe. Ennek érdekében a pályázóktól olyan programterveket várunk, amelyek a 3. pontban meghatározott munkaformák mentén minél szélesebb körben kapcsolják össze a szakmai közönséget, tudományos-művészeti eredményeket és az érdeklődő nagyközönséget

Részletes leírás:

Pályázók köre

Jelen pályázati felhívásra pályázatot nyújthat be:

1. gazdasági társaság (GFO11, GFO57, GFO736)

2. civil szervezetek közül egyéb egyesület, alapítvány, közalapítvány (GFO 517, 529, 561, 

569) 

3. egyéb alapítvány önálló intézménye

4. felsőoktatási intézmény

5. közoktatási intézmény

6. kutatóintézet

Továbbá

7. önkormányzati fenntartású kulturális intézmény

8. kulturális közművelődési intézmény

9. egyéb szövetség

amennyiben rendelkezik legalább egy lezárt üzleti évvel vagy a bíróságon letétbe helyezett beszámolóval és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § alapján köztartozásmentesnek minősülnek, melynek igazolásaképp megtalálható a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a köztartozásmentességi státus megtartása a projektmegvalósítás teljes időtartama alatt elvárás, és minden kifizetés előfeltétele.

Önállóan támogatható tevékenységek: munkaformák

Konferenciák

Szakmai fórumok, műhelyek

Önállóan nem támogatható tevékenység:

Az alábbi tevékenységek önállóan nem, azonban a 3. pontban szerepeltetett munkaformák 

valamelyikével együttesen támogathatók:

könyvkiadás, kiadványok szerkesztése, publikálása

1. egyéb, a szakmai programhoz szervesen kapcsolódó kísérőrendezvények, különösen 

azok, amelyek a szélesebb közönség számára is hozzáférhetővé teszik a szakmai 

tartalmat (pl. kiállítás

Az önállóan nem támogatható tevékenységeknek a fő szakmai program léptékéhez képest arányosnak kell lenniük, tekintettel arra, hogy a pályázat elsődleges célja szakmai találkozások elősegítése.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 7.

A támogatás mértéke

Az elnyerhető támogatásról a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. egyedi elbírálás alapján határoz. 

Az igényelhető támogatás összege legfeljebb: 25 millió Ft

A támogatás mértékét a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. az igényeltnél alacsonyabb összegben is 

megállapíthatja.

Jelen felhívásban rendelkezésre álló forrás 100 000 000 Ft

A támogatott pályázatok száma várhatóan: 25-30

A támogatási intenzitás mértéke max. 100%. A támogatási intenzitás mértékét a támogatási 

szerződés rögzíti. Amennyiben a projekt összes elszámolható költsége csökken, úgy a rögzített 

intenzitásnak megfelelően a támogatási összeg is csökken.

FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY JELEN RÖVID KIVONAT NEM HELYETTESÍTI A FELHÍVÁS TELJES TERJEDELMÉNEK RÉSZLETES ÁTTANULMÁNYOZÁSÁT.

GYIK - folyamatosan bővül

1.) elszámolható-e a reprezentációs költségek ÁFA-tartalma? : Igen, elszámolható.

KÖTELEZŐ MELLÉKLET: aláírási címpéldány egyszerű másolata 

AJÁNLOTT: szakmai önéletrajzok

tervezett esemény részletes programja, időbeosztása

könyv-, vagy kiállítás esetén tartalom, műtárgylista

Benyújtási időszak kezdete: 2022.10.12.

Benyújtási időszak vége: 2022.12.07.

Támogatási időszak kezdete: 2022.11.01.

Támogatási időszak vége: 2023.12.31.

Forrás teljes összege: 500 000 000 Ft

Nyertes pályázatok várható száma: 20

A felhívásra kizárólag a VEBGRANT felületen keresztül nyújtható be pályázat!

Hozzáférhetőség

Amennyiben nehézségekbe ütközik oldalunk böngészése során, válasszon az alábbi hozzáférhetőségi lehetőségeink közül!