Pajta program

A benyújtás határideje: 2021. 10. 15. 23:30

Az ideális Pajta az ízlésformálás, az eleven hagyomány és az innováció otthona, amely a kortárs kultúra értékeit a hely szellemével köti össze, és közvetíti az ott élők felé.

A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. jelen felhívás keretében támogatni kívánja azokat a törekvéseket, új kezdeményezéseket, amelyek érdemben képesek fejleszteni az EKF-régióhoz már csatlakozott településeken a helyi kulturális kapacitást, a helyi közösségek kultúrához való hozzáférését, a közművelődési és közösségi tevékenységek színvonalas és színes szaporodását.

Pályázók köre

Jelen pályázati felhívásra pályázatot nyújthat be bármely olyan, EKF-régióhoz csatlakozott településen működő és  kulturális, közművelődési vagy közösségépítő tapasztalattal rendelkező 

 • helyi önkormányzat, kisebbségi önkormányzat  
 • nonprofit gazdasági társaság (GFO57)  
 • profitorientált gazdasági társaság 
 • civil szervezetek közül egyéb egyesület, alapítvány, közalapítvány (GFO 517, 529, 561, 569) 
 • közművelődési és oktatási intézmény (fenntartótól függetlenül),

amely rendelkezik legalább egy lezárt üzleti évvel vagy a bíróságon letétbe helyezett beszámolóval (kivéve önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok és önkormányzati fenntartású intézmények) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § alapján köztartozásmentesnek minősül, melynek igazolásaképp megtalálható a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában .

Felhívjuk a pályázók figyelmét!

Egy pályázó összesen egy pályázatot nyújthat be. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy egy településen csak egy Pajta kaphat támogatást, ezért javasoljuk a helyi igények és ötletek egyeztetését.

Meghosszabbítva!

Pályázat benyújtására 2021. OKTÓBER 15. 23:30-ig van lehetőség

Pályázati csomag dokumentumai

A pályázat összeállításához és benyújtásához szükséges dokumentumokat itt tudja letölteni.

Amennyiben a felhívás és a mellékletek tanulmányozása után még kérdés merülne fel: [email protected]

A pályázat benyújtásának módja

A páyázat benyújtása 2 lépésből áll: online feltöltés és papír alapú beküldés.

Kizárólaga  hiánytalanul beérkezett pályázati csomag érvényes!

Kérjük állítsa össze a teljes pályázati anyagot, annak minden mellékletével.

Ezt követően regisztrálja a pályázat adatait az alábbi adatbeküldő felületen. 

A regisztráció során az alapadatok megadása mellett az alábbi három (3) dokumentumot szükséges feltölteni: 

 • cégszerű aláírással ellátott, kitöltött szakmai terv PDF formátumban  

 • komplex tervező tábla Excel formátumban 

 • aláírási címpéldány vagy aláírásminta egyszerű hitelesített másolata  PDF formátumban

 

Papír alapon benyújtandó dokumentumok 

 • Kitöltött szakmai terv űrlap nyomtatva - cégszerű aláírással 

 • Költségvetés, finanszírozási terv (A komplex tervező tábla első 2 füle) – nyomtatva cégszerű aláírással

 • 30 napnál nem régebbi NAV-0 amennyiben a Pályázó nem található meg a NAV köztartozásmentes adatbázisában 

 • Nyilatkozatcsomag dokumentumai nyomtatva - cégszerű aláírással

A pályázat regisztrálását követően a fenti dokumentumokat juttassa el a címünkre 1 eredeti példányban.

Veszprém-Balaton 2023 Zrt.  
8200 Veszprém, Óváros tér 26.  
A borítékra kérjük ráírni „OC-Pajta”  

A benyújtás határideje: 2021. október 15.

Vagyis a postabélyegző vagy személyes átadás esetén az átvételi elismervény dátuma nem lehet később, mint ez a dátum.

Hozzáférhetőség

Amennyiben nehézségekbe ütközik oldalunk böngészése során, válasszon az alábbi hozzáférhetőségi lehetőségeink közül!