Sport, egészség és közösség - Pályázat

VEB2023 szervezés
VEB2023 szervezés
A benyújtás határideje: 2023. 01. 16. 23:30

MÓDOSÍTVA

2023.január 12.

Pályázók körébe bekerült: alapítvány, közalapítvány is. >>>> felhívás

Jelen felhívásra olyan projektek jelentkezését várjuk, amelyek akár egyszeri, akár sorozatba foglalt programkínálatukkal a sport közösségformáló, életvitelformáló, kulturális és közösségépítő aspektusát támogatják.  A pályázó szervezetektől olyan egyedi, dinamikus, újító és valódi élményt jelentő alkalmak megrendezését várjuk, amelyek a sporttevékenységek, a kulturális tartalom és a közösségi aspektus összekapcsolásán keresztül kínálnak élményt, mozgást, kikapcsolódást és feltöltődést a legszélesebb közönség számára. Célunk, hogy a közösségi sportesemények a teljes EKF-év alatt elérhetők legyenek Veszprém és a régió számára.

A VEB2023 víziójában a sport nem elsősorban a hatalmas versenyek vagy a látványos eredmények teljesítmény-központú tere, hanem  

 • a mindennapi kultúra eleven része,  

 • a találkozások, a minőségi életvitel, a személyiségfejlesztés és kiemelten a közösségépítés eszköze, amelyen keresztül  

 • a primer alkotó erő megélése, vagyis  

 • az emberi test és környezetének eleven kölcsönhatása  

 • bárki számára hozzáférhetővé, és  

 • a hétköznapok részévé válik. 

Pályázók köre

 • gazdasági társaság (GFO11) 
 • nonprofit gazdasági társaság (GFO57) 
 • közhasznú társaság (GFO736)
 • civil szervezetek közül egyéb egyesület, sportegyesület, sportklub, sportszövetség, egyéb egyesület, alapítvány, közalapítvány
 • oktatási intézmény

amely  

 • alapszabályában, alapító okiratában vagy működését megalapozó dokumentumban a sporttevékenységet vagy a közösségépítést alapvető tevékenységként szerepelteti 

 • megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §-a alapján a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek  

 • rendelkezik legalább egy lezárt üzleti évvel, vagy a bíróságon letétbe helyezett beszámolóval 

 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § alapján köztartozásmentesnek minősül, és ennek igazolásaképp megtalálható a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a köztartozásmentességi státus megtartása a projektmegvalósítás teljes időtartama alatt elvárás, és minden kifizetés előfeltétele.

Kritériumok

A projekt értékelése során az alábbi értékek, elemek érvényesülését figyeli a VEB2023 Bíráló Bizottsága 

 • közösségi bevonás mértéke, közösségépítő hatás 
 • rendhagyó, kreatív jelleg
 • edukációs hatás
 • környezetbarát szemlélet
 • változatosság
 • régió sajátosságainak megjelenítése
 • program fenntarthatóság, a koncepció folytathatóságának bemutatása
 • látogatottság prognosztizálása és mérési módszerei, látogatottság mértéke
 • szezonalitás ellensúlyozása
 • nemzetköziség (testvérvárosok, nemzetközi résztvevők, külföldi sportegyesületek bevonása)

Területi korlátozás

Támogatással érintett tevékenység kizárólag Veszprémben, illetve EKF-együttműködési megállapodással rendelkező településeken valósulhat meg. A települések aktuális listája a Támogató weboldalról érhető el, a „Régió” menüpontból.

Támogatható tevékenységek

A szakmai program megfogalmazása és megvalósítása során az alábbi tartalmi elvárásokat kell figyelembe venni: 

 • egy-egy sportágat a kultúrával összekapcsoltan népszerűsítő rendezvény 
 • több sportegyesület és sportág együttes bemutatkozását lehetővé tevő esemény (amelyek minden esetben tartalmaznak
 • érdemi, a közösséget megszólító sportaktivitást)
 • oktatási intézmények amatőr versenyei, amelyek a közösségépítésre és a tanuló ifjúság együttes élményére épülnek
 • hagyományteremtő céllal megrendezett, alacsony küszöbű versenyek, ahol a részvétel élményét szinte bárki megszerezheti (pl. akadályverseny)
 • nemzetközi hírnevű sportolók bevonásával megvalósuló népszerűsítő és „kóstoló” alkalmak (amelyek minden esetben tartalmaznak
 • érdemi, a közösséget megszólító sportaktivitást)
 • szokatlan sportágkombinációk

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 16. éjfél

Tevékenységek ütemezése

Pályázat benyújtási határideje: 2022. január 16. éjfél 

Támogatási időszak: 2023. január 1 - 2023. december 31.

 

Felhasználási Időszak:

a Támogatott Tevékenység zárását követő 30 nap – de legkésőbb 2024. január 30.

 

Záróbeszámoló benyújtásának határideje:

a Felhasználási Időszakot követő 30. nap – de legkésőbb 2024. március 1.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a Felhasználási Időszakban projekttevékenység már nem történhet! Kizárólag a Támogatott Tevékenység Időtartama alatt teljesült tételek kifizetéséről lehet gondoskodni. Egyetlen kivétel a könyvvizsgálat teljesítése, amely szükségszerűen erre az időszakra esik.

FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY JELEN RÖVID KIVONAT NEM HELYETTESÍTI A FELHÍVÁS TELJES TERJEDELMÉNEK RÉSZLETES ÁTTANULMÁNYOZÁSÁT.

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK

A Vebgrant felületről letöltött összesítő nyilatkozat, amelyet cégszerű alíárással ellátva, postai úton kell beküldeni.

A pályázati folyamta során online feltöltendő kötelező melléklet nincs, ám az alábbiak közöül több is lehet releváns. Amennyiben ezek nem állnak rendelkezésre, vagy nem  magyarázza a hiányukat, a pályázata kevesebb pontot kaphat.

 

 • verseny-licensz
 • együttműködési megállapodások
 • területfoglalási engedély

A felhívásra kizárólag a VEBGRANT felületen keresztül nyújtható be pályázat!

Hozzáférhetőség

Amennyiben nehézségekbe ütközik oldalunk böngészése során, válasszon az alábbi hozzáférhetőségi lehetőségeink közül!