Veszprémi térképvándor

Partner produkció
Partner produkció

A Veszprémi Térképvándorral a nemzetközi és hazai szakmai körökben évek óta jelenlévő új várostörténeti személetmódot, illetve annak újszerű, digitális megjelenítési formáját igyekszünk veszprémi keretek között megvalósítani.

 Az új szemléletmód lényege, hogy a várostörténetet alulról építkezve közelíti meg, a város egykori térbeli szerkezetét alapul véve mikroszinten dolgozza fel a mindenkori városlakókról és az épületekről rendelkezésre álló információkat. A készülő adatbázis a város történeti fejlődésének digitális eszközökkel történő, plasztikus modellezésével képes inspiráló ablakot nyitni a múltra az idő és a tér koordinátái mentén.  

Veszprém város történeti magjának 1850–1950 közötti utca- és házszerkezetére építve a Veszprémi Térképvándor egy olyan helytörténeti adatbázis lesz, amely az utcák, házak és lakóik legfontosabb múltbéli adatait digitalizált, interaktív, többrétegű történeti térképeken jeleníti meg. A fejlesztők három időmetszet alaptérképét (1857, 1927, 1947) készítik el a kataszteri felmérések térképeiből (1856, 1927, 1940/50) és az átnézeti térképekből (1927, 1947).  A házakhoz, telkekhez kapcsolva válogatott levéltári források (házak tervrajzai, telekjegyzőkönyvek, korabeli fotók) digitális másolatai is elhelyezésre kerülnek az adatbázisban.  

 

A Veszprémi Térképvándor 2023-ra egy olyan többrétegű térképalapú adatbázisként fog működni, amelyben egy-egy telekre, házra kattintva az adott ingatlan vagy ház története megjeleníthető a rögzített adatok és a csatolt digitális levéltári források segítségével: megismerhető a telkek, házak tulajdonlásának története, az épületek története, megtekinthetők a levéltár gyűjteményéből származó telekjegyzőkönyvek, a tervrajzok és a korabeli fotók. Az adatbázisba épített leírásokból válogatott, érdekfeszítő történetek lesznek megismerhetők. 

A Térképvándor térben és időben történő barangolást tesz lehetővé Veszprém múltjában, segítségével a helytörténet iránt érdeklődő veszprémiek és a városba érkező vendégek egyaránt követni tudják a város időbeli és térbeli átalakulását a 19. század közepétől a 20. század közepéig. 

 

Megvalósító: Magyar Nemzeti Levéltár 

Időpont: 2023 

Helyszín: Veszprém 

 

tükörkép

Hozzáférhetőség

Amennyiben nehézségekbe ütközik oldalunk böngészése során, válasszon az alábbi hozzáférhetőségi lehetőségeink közül!