A hazai és a nemzetközi önkéntes program megvalósulása 2023-ban

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program egyik fontos célja volt, hogy az önkéntes program megfelelően látható és sokrétű legyen, amivel a lakosság közelebb kerülhet a különböző kulturális programokhoz.

A megvalósítandó célok ennek fényében három különböző szintet érintettek, úgy, mint:

  • Az önkéntesség presztízsének és jelentőségének növelése városi és regionális szinten.
  • A fogadó szervezetek kapacitásfejlesztése, melynek lényege, hogy a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvénynek megfelelően tudjanak fogadni és foglalkoztatni önkénteseket, továbbá, hogy az önkéntesek feladatait jól határozzák meg és értékes motivációs rendszert alakítsanak ki. 
  • A kapacitásfejlesztés keretein belül zajló tanácsadásoknak köszönhetően az önkéntesek tudatosabban, szervezettebben végezzék munkájukat, és 2023 után is egy olyan szemlélet, gyakorlat maradjon fent, amely hasznos és használható a szervezetek és az önkéntességet vállaló lakosok számára.

A hazai önkéntes program: 

Az önkéntesség terén a hazai és nemzetközi önkéntesek számának növekedését is kulcsfontosságú eredménymutatónak tartottuk. Ennek érdekében a VEB2023 EKF törekedett arra, hogy minél több önkéntes érkezzen Veszprémbe a régióból és akár külföldről is. A programba regisztrált önkéntesek célszáma 500 fő volt, melyet a 2023-as év végéig el is ért az Önkéntes Program 501 regisztrált személlyel.

A regisztrált önkéntesek közül kikerült aktív önkéntesek pedig érdeklődési körükhöz és időbeosztásukhoz mérten jelentkeztek a VEB2023 EKF eseményeire. 

Óraszámok tekintetében a következőképp alakult az elmúlt két év: 2022-ben 22 eseményen 55 aktív önkéntes vett részt, és 919 órát dolgoztak. 2023 decemberéig 27 eseményen 83 aktív önkéntest foglalkoztatott a VEB2023 összesen 3026 órában.

A regisztrált Ragyogó önkéntesek mellett az eseményeken diákok is segítettek. A Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány 2022-től kezdve 2023 októberéig 8 veszprémi, 5 régiós, és 3 régión kívüli iskolával kötött szerződést, miszerint a diákok a Ragyogókhoz csatlakozva teljesíthetnek iskolai közösségi szolgálatot a VEB2023 EKF eseményein.

A fenti óraszámokban az iskolai közösségi szolgálatos diákok nem számítanak bele, így, ha a teljes önkéntes létszámot, és a teljes óraszámot akarjuk látni, akkor a diákokat és az általuk teljesített órákat is számításba kell venni. Velük kiegészülve 2023-ban összesen 122 önkéntes vett részt az eseményeken összesen 3243 órában.

Néhány kiemelt esemény a 2023-as évadban:

Az év a Ragyogj! Nyitóeseménnyel kezdődött januárban, megnyitva ezzel a kulturális évadot, ünnepelve Veszprém városát és a régiót. A rendezvényen 11 feladattípust láttak el a Ragyogók, úgymint infópontozás, vendégkoordinálás, parkoltatás, kiállításőrzés, backstage-felügyelet stb. 86 önkéntes segítette a rendezvényt, 3 napon keresztül, 377 órában.

Ragyogj! Nyitóesemény

A Veszprém Blues Fesztiválon 28 Ragyogó végzett önkéntes tevékenységet, 242 órában, és 2 iskolai közösségi szolgálatos, 12 órában, legfőképp bandsitteri feladatokat ellátva (ebben a pozícióban az önkéntesek a fellépők kísérői), és a beléptetésnél segítve. 

A MusiColours Európai Ifjúsági Zenei Fesztiválon 16 Ragyogó és 8 iskolai közösségi szolgálatot végző diák vett részt 305 (203 + 102) órában. Feladatuk a nemzetközi előadók kísérése és regisztrálása volt. 

A Magyar Mozgókép Fesztivál 2023-ban volt 3 éves. Az előző évhez hasonlóan 9 helyszínen valósult meg: 7 veszprémi, 1 balatonalmádi, és 2 balatonfüredi helyszínen. 25 Ragyogó és 8 iskolai közösségi szolgálatos diák összesen 263 órában segítette a rendezvényt. Feladatukat tekintve főleg a beléptetésnél voltak jelen, de a zsűri mellett is segédkeztek. 

A programév (2023) feléhez érkezve került megrendezésre a Felező. 3 napon keresztül 4 programhelyszínen segítettek a Ragyogók: 18 fő, 66 órában. Különböző feladatokban vettek részt: logisztika, beléptetés, vendégkoordináció, információs pontok fenntartása. 

Az ugyancsak 2023-ban 20 éves VeszprémFesten 35 Ragyogó tevékenykedett, összesen 216 órát segítettek az 5 napos rendezvényen. Feladatuk főleg a vendégkoordináció volt, illetve az információs pont fenntartása. A fesztiválon 2022-ben voltak először önkéntesek. Akkor összesen 10 önkéntesre volt szükség, amely igény az idei évre megsokszorozódott. 

VeszprémFest

Az UtcaZene Fesztivál már az VEB2023 EKF előtt is dolgozott önkéntesekkel, akik az esemény alatt bandsitteri feladatokban segítenek a stábnak. Az esemény mindig nagy népszerűségnek örvend az önkéntesek körében, hiszen külföldi és hazai zenészekkel ismerkedhetnek meg, beleláthatnak a fesztiválszervezés egy szeletébe. 2023-ban 7 fő segítette a stábot, 35 órában, 4 napig. 

UtcaZene Fesztivál

A nyár zárásaként a Ragyogók jelen voltak a Balkan: Most fesztiválon is. Segítették a konferencia technikai részét, a regisztrációt, bandsitteri feladatokat láttak el, és a beléptetésnél is jelen voltak. 14 Ragyogó 87 órában járult hozzá az esemény sikeréhez, 3 napon keresztül. 

A 2023-as év egyik legsikeresebb és legvonzóbb eseménysorozata a Gyárkert volt, ahol a Ragyogók 22 koncerten vettek részt. Minden koncerten 7-10 fő önkéntes volt jelen, akik vendégkoordinációs feladatokban segítettek. Májustól szeptemberig összesen 590 órában segítettek a Ragyogók a koncerteken, támogatva ezzel a koncertek pozitív megítélését az azokra érkező vendégek részéről.

Gyárkert

Gyárkert

A 2023-as év téli rendezvényein (Fructus Labiorum, Téli Gyárkert Megnyitó, InterUrbán eseményei, két ünnep közötti könnyűzenei koncertek) december 31-ig bezárólag további 35 önkéntespozícióttöltöttek be a Ragyogók. 15 eseményen56 órában segítették a rendezvényeket.

Amennyiben pénzösszegben is szeretnénk látni az önkéntesek tevékenységének értékét, a kalkulációk szerint a 2023-as év kiemelt eseményeinösszesen 4 387 700 Ft (3026 óra * 1450 Ft) értékben végeztek önkéntes tevékenységet a Ragyogók. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti ugyanis az önkéntes munka egy órára jutó értékének számításánál a mindenkori kötelező legkisebb havi munkabér százhatvanad részét kell figyelembe venni. Ezek alapján a 2023. évben 1.450,-Ft/óra az átszámított, egy órára jutó érték. 

2022-ben létrejött egy partnerkapcsolat a Pannon Egyetem és a VEB2023 EKF program között, amelynek keretében az egyetem hallgatói lehetőséget kaptak arra, hogy 3 extra kreditet szerezzenek, ha egy félév alatt legalább 90 óra önkéntes tevékenységet végeznek a VEB2023 programban, mint Ragyogók.

A hallgatók motivációját elsősorban a szakmai tapasztalatszerzés és a VEB2023 EKF-hez való közös hozzájárulás jelentette, míg az extra kredit lehetősége csak másodlagos motivációnak bizonyult.

A programhoz csatlakozó hallgatók átlagosan 15%-a szerezte meg a kreditet a féléve végén, azonban a legtöbbjük részt vett néhány eseményen. Elmondásuk szerint az eseményekre azért jöttek el, mert azok kapcsolódtak szakmai előmenetelükhöz, karriertervükhöz, vagy érdeklődési körükhöz, amit az önkéntes programunk egy rendkívül pozitív hozadékának tudható be.

Az önkéntesprogram egyik további célja a Veszprém–Bakony–Balaton régióban egy tartós és jól működő, online önkéntes-menedzsment rendszer kiépítése volt.

Ez egy több mint másfél éves fejlesztés után indult útjára, mely az online.helloragyogok.hu weboldalon érhető el. A rendszer lehetővé teszi a régióban működő szervezetek és projektek számára, hogy hosszú távon is megbízható szakmai keretek között kezelhessék önkénteseiket.

A weboldalon a fogadó szervezetek közzétehetik és hirdethetik saját projektjeiket, amikhez önkénteseket keresnek. Emellett az önkéntesek és a régiós partnerek is regisztrálhatják a felületet, így egy közösségi platform jön létre, ahol az aktív önkéntesek könnyen megtalálhatják a kulturális eseményeket és az önkéntességet támogató szervezeteket.

A VEB2023 EKF támogatásában létrejött egy Önkéntes Hálózat is, amely a VEB2023 EKF program évében indult Somogy, Veszprém és Zala megye hat civil szervezetének csatlakozásával, és tervezik tevékenységüket 2023 után is folytatni, lehetőséget biztosítva további szervezetek csatlakozására. 

A Hálózat célja, hogy képviselje az önkéntes munka értékét a régióban. A hálózatban résztvevő civil szervezetek egymás között különböző látogatások segítségével tanulnak és inspirálódnak.

E látogatási lehetőségek lehetővé teszik a csatlakozó szervezetek számára, hogy bemutassák saját működésüket és partnerkapcsolataikat, valamint, hogy kiépítsenek kapcsolatokat egymással vagy akár egymás kiterjesztett partnerköreivel.

A hálózatba az alábbi szervezetek csatlakoztak: Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület – Nagyvázsony, Nők a Balatonért Egyesület – Alsóörs, Almádi Ifjak – Balatonalmádi, Helyiérték Egyesület – Balatonboglár, Csillag központ és Pajta – Somogyszentpál, Forrásvíz Természetbarát Egyesület – Gyenesdiás.

A Nemzetközi Önkéntes Program 

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (a továbbiakban VEB2023 EKF) nemzetközi önkéntes programja az európai önkéntes programok népszerűsítését is célul tűzte ki a Veszprém-Balaton régióban.

Az Európai Szolidaritási Testület (European Solidarity Corps, ESC) elvárásaihoz igazodva a program kialakításánál a szolidaritás, a közösségépítés és a sokszínűség népszerűsítése is kulcsfontosságú szempont volt, hozzájárulva a nemzetközi partnerségek kialakulásához, valamint az Európa-tudat erősítéséhez. 

Ennek érdekében a VEB2023 EKF nemzetközi önkéntesprogramja az ESC égisze alatt valósult meg, melynek köszönhetően a külföldi fiatalok aktívan bekapcsolódhattak a kulturális programokba és részesei lehettek a VEB2023 EKF önkéntesprojektje által életre hívott „Ragyogók” Önkéntes Programnak is.

A program minden ideérkező fiatal számára megnyitotta azt a lehetőséget is, hogy saját országának kultúráját Veszprémbe hozza, majd az élményeket és az itt látottakat magával vigye. 

A nemzetközi programmal lehetőség nyílt a más kulturális fővárosokkal való együttműködésre, hiszen az önkéntesség sokuk prioritása és sajátossága. Így a 18 és 30 év közötti fiatalok fogadása kézenfekvő kapcsolódási pont volt, amelyben a kulturális fővárosok (például Tartu, Temesvár és Újvidék) kooperációja a fiatalok fejlődésén túl a partnervárosoknak is lehetőséget nyújtott a tanulásra.

Így 2022 júliusában egy 11 főből álló csoport érkezett Veszprémbe az Utcazene Fesztivál idejére, és ez a program adta a projekt központját.

A második csoport 10 főből állt és a Jutasi Piknik alkalmával érkezett, 2022 szeptemberében.

A harmadik csoport már a 2023-as év legnagyobb, és egyben legelső eseményére, a Megnyitóra jött Veszprémbe. Az önkéntesek közül többen szerepeltek is a grandiózus program színpadán, mint statiszták.

2023 májusában a negyedik csoport a MusiColors elnevezésű nemzetközi ifjúsági zenei és kórustalálkozó alkalmával segítette a szervezőket. Az ötödik csoporttal körbe ért az első év, amikor is júliusban az Utcazene Fesztivált segítették munkájukkal a külföldi önkéntesek. A hatodik csoport 13 fővel 2023 novemberében érkezett. Az EKF év végéhez közeledve feladatuk az volt, hogy különböző platformokon értékeljék a programév hatásait, így készítettek különböző interjúkat és kutatásokat a városban.

Talán a legsikeresebb ez a rövidtávú program volt ez a fajta önkéntesmunka-végzés, aminek köszönhetően 85 külföldi fiatal csatlakozott három hétre a VEB2023 EKF munkájába. 

Az ESC-programban való részvétel másik formája az egyéni önkéntesség, mely hosszútávú önkéntességként működik. Erre a programra 5 fő csatlakozott és töltött el 6-10 hónapot Veszprémben. 

Az Európai Szolidaritási Testület programjai adták a VEB2023 EKF nemzetközi önkéntes tevékenységének a gerincét. Az ESC lehetővé tette, hogy összesen 90 külföldi fiatal töltsön el hosszabb-rövidebb időt Veszprémben és a régióban. Az önkéntesek aktívan támogatták a VEB2023 EKF programjait és a szervező csapat munkáját is. Az önkéntesek közül többen érkeztek Veszprém számára kiemelten fontos városokból, például a testvérváros Tartuból, illetve Újvidékről, Ouluból, Bodoből és Temesvárról is.  Ennek köszönhetően a közösségek szintjén is erősödött a nemzetközi kapcsolat. 

Amennyiben VEB2023 EKF önkéntes program céljainknak megvalósulást vizsgáljuk, meg kell állapítani, hogy a legkevésbé kézzelfogható célkitűzés az önkéntesség presztízsének növelése volt, mivel ez a legnehezebben mérhető.

Mégis, miben tudtuk regisztrálni az önkéntesség elismertségét?

Egyrészt, a VEB2023 EKF-program számos olyan nagyszabású, vagy éppen kisebb léptékű, meghitt kulturális program szervezését valósította meg, amelyben az önkéntesek jelenléte olyan embereknek, kulturális menedzsereknek vagy előadóművészeknek jelentett új élményt és tapasztalást, amely tapasztalás közvetve és közvetlenül is formálta az önkéntesekről alkotott képet.

Másrészt Veszprém és a régió lakossága érzehetően megtapasztalta, hogy mit jelentenek az önkéntesek, az általuk végzett munka egy nagyszabású kulturális program megvalósításában. Harmadrészt, a program által létrehozott Önkéntes Hálózat – amely összefogja a Somogy, Veszprém és Zala megyékben tevékenykedő 7 civil szervezetet – ugyancsak az önkéntesség régiós fejlődésének egyik bizonyítéka. 

A VEB2023 EKF „Ragyogók” Önkéntes Programja számottevő eredményeket ért el az elmúlt három év során. Ezt bizonyítja a bevont önkéntesek száma, az események és az önkéntes óraszámok számának folyamatos növekedése 2021 és 2023 között, a fogadószervezetek kapacitásfejlesztése, az elkészült segédanyagok, nem csak a jelen, hanem a jövő hosszú távon is fennmaradó és hasznosítható eredményeinek tekinthetők. 

A VEB2023 EKF programban a Ragyogók és az ESC által támogatott nemzetközi önkéntes program tevékenysége mindenképpen jó példaként szolgál a későbbi kulturális fővárosok számára akár Magyarországon, akár Európa más pontjain. A lakosság aktív bevonása a programokba, az önkéntesség értékének láttatása és kommunikálása egy olyan érték, amely más EKF városok számára is jó gyakorlatként maradhat fent, legyen szó saját szervezésű, koprodukciós, vagy pályázatok útján megvalósított kulturális programokról. 

A VEB2023 EKF youtube csatornáján láthatók videók az önkénteseinkről

Hozzáférhetőség

Amennyiben nehézségekbe ütközik oldalunk böngészése során, válasszon az alábbi hozzáférhetőségi lehetőségeink közül!