Gyakran ismételt kérdések

1. Mi fog történni 2023-ban? Mikor értesülhetünk róla, hogy mi történik majd akkor?

  

Az Európa Kulturális Fővárosa nem egyetlen eseményből álló program, hanem egy egész program- és régiófejlesztési sorozat, mely éveken keresztül zajlik, s 2023-ban teljesedik ki. A teljes 2023-es év programja 2022 második felére áll össze. Az EKF városok hagyományosan a címviselés évét megelőző év őszén teszik közzé programkönyvüket.

Addig is, a felvezető évek eseményeiről weboldalunkon, hírlevélben és közösségi felületeinken (FacebookInstagramLinkedInTwitterYouTube) tájékozódhatnak.

 

 

2. Mi fog történni a felvezető években? 

 

2023-at megelőző években már több esemény, program fog megvalósulni. Szeretnénk elindítani a pezsgést a városban/régióban, az aktuális programokról tájékozódhat kommunikációs felületeinken.

 

A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. az Európa Kulturális Fővárosa cím 2018. évi elnyerése után 2019 őszén kezdte meg egyre fokozódó intenzitású működését. Az eleinte pár kollégával működő projektszervezet 2020 elejére 24 főre duzzasztotta munkatársainak létszámát. A kapacitásfejlesztési, művészeti és kulturális programokat szervező és koordináló szervezet 2023-ig szakaszosan, mintegy 60 főállású dolgozót tervez soraiba állítani. 2019 ősze óta a munka javarészt a háttérben zajlik, elkészültek az EKF program szervezeti értékei, stratégiája, új arculata, weboldala és irodája, valamint megkezdődött a tervezett projektek tartalmi és pénzügyi előkészítése is.  

 

Előkészítés alatt álló és már futó projektjeinkről és programjainkról itt tájékozódhat: >>>

 

Az EKF program által szervezett, vagy támogatott eseményekről itt talál információt: >>>

 

Az EKF programmal kapcsolatos híreinket itt találja: >>>

 

 

3. Milyen konstrukcióban valósulhatnak meg EKF projektek? 

 

Az Európa Kulturális Fővárosa Program 2023-ban teljesedik ki, hiszen erre az évre nyerte el régiónk a címet. Ebben az évben számos esemény, program fog megvalósulni, melyet a Veszprém-Balaton 2023 Zrt., valamint együttműködői partnerei, illetve a pályázati úton nyertes ötletek gazdái fognak majd megvalósítani.  

 

3.1. A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. által előkészített és megvalósított programok 

 

Ilyen például a 2023-as EKF év nyitó és zárórendezvénye, számos, a nyertes pályázatban felvázolt programok (pl. kapacitásfejlesztési program, egyes művészeti programsorozatok,) mind Veszprémben, mind a régióban. E projektek, programok előkészítése és lebonyolítása során is számos helyi, régiós és országos partnert tervezünk bevonni, azonban a projekt koordinációjáért teljes mértékben a Zrt. lesz a felelős. 

 

3.2. Koprodukciós projektek 

 

A Zrt. és – projektenként változó – partneri köre által, szoros együttműködésben előkészített, koordinált, megvalósított programok. Az együttműködő partnerek körébe a helyi és régiós szakmai partnereken túl önkormányzatokra és civil szervezetekre, akár informális szerveződésekre is számítunk. E projektek szakmai programjának megfogalmazásában, a magas színvonalú megvalósítás biztosításában a Zrt. szakemberei meghatározó szerepet vállalnak, partnereink szaktudásukkal, helyismeretükkel, helyi szervező erejükkel biztosítják azt, hogy a közösen megfogalmazott célkitűzéseket közös erővel tudjuk elérni. 

 

3.3. Pályázati konstrukcióban megvalósuló projektek

 

A hazai jogszabályoknak megfelelően támogatás továbbadására a Veszprém-Balaton 2023 programja keretében, pályázati keretek között kerülhet sor. Az elkövetkező években, 2023-mal bezárólag többféle pályázati konstrukciót tervezünk az útjára indítani:

 

a.) Kisléptékű közösségi pályázatok: a 2023-as évet megelőző, felvezető évek alatt Veszprémben és a régióban megvalósuló kisebb projektek támogatása, melyek során önkormányzati, civil vagy akár piaci szereplőket támogatunk, előreláthatólag kb. 300 ezer forintos összeghatárig. A felvezető évek során e programok célja az EKF-ről való gondolkodás elindítása, a helyi közösség erősítése, hiánypótló helyi programok támogatása, akár hagyományteremtő szándékkal. A pályázati kiírás várható időpontja: 2021. I. negyedév 

 

b.) Nyílt pályázati konstrukciók: projekt-és eseményfókuszú támogatás, előreláthatólag folyamatos pályázatbenyújtási lehetőséggel, folyamatos elbírálással. Célunk egyrészt a Veszprém-Balaton 2023 kulturális programjának színesítése, új helyi vagy régiós kezdeményezéseknek lehetőséget biztosítani, de emellett kiemelt célunk, hogy a már meglévő rendezvények, kezdeményezések az EKF keretében minőségi szintet tudjanak lépni. Feltétlenül ösztönözni kívánjuk a kistérségi együttműködéseket is, így majd egy a tervezett pályázati kiírásokban jó eséllyel indulnak a több települést is lefedő projektötletek. A pályázati kiírás várható időpontja: 2021 első fele.

 

 

4. Kik valósítják majd meg az EKF projektjeit? 

 

Az Európa Kulturális Fővárosa program céljai széles spektrumon mozognak, így az égisze alatt létrejövő projektek és a hozzájuk való csatlakozás is sokféleképpen lehetséges. Az EKF programon belül megvalósuló projekteket azok eredete és megvalósítói szerint soroljuk be. 

 

4.1. Veszprém-Balaton 2023 Zrt. által megvalósított programelemek 

 

a.) EKF pályázatban szereplő projektek

Olyan projektek, amik szerepeltek a nyertes pályázatban és az EKF munkatársai házon belül valósítanak meg külső szakértőket és alvállalkozókat is bevonva. 

 

b.) Projektek  

A programfejlesztés előkészítési fázisában megfogalmazódó, új igényekre reflektáló projektek, melyeket az EKF munkatársai házon belül valósítanak meg külsős szakértőket és alvállalkozókat is bevonva. 

 

4.2. Koprodukciós projektek 

 

Veszprémben és a Bakony-Balaton régióban működő önkormányzatokkal, kulturális és művészeti intézményekkel, valamint civil, nonprofit és forprofit szervezetekkel együttműködve.

 

a.) EKF pályázatban szereplő projektek 

Olyan projektek, amik szerepeltek a nyertes pályázatban és amiket az EKF munkatársai koprodukciós partner bevonásával valósít meg. 

 

b.) Új projektek  

A programfejlesztés előkészítési fázisában megfogalmazódó új, igényekre reflektáló projektek, amiket az EKF munkatársai koprodukciós partner bevonásával valósít meg. 

 

4.3. Intézményi, önkormányzati és civil pályázati projektek 

 

Olyan nyílt vagy meghívásos pályázati projektek, melyeket a Veszprémben vagy a Bakony-Balaton régióban működő önkormányzatokkal, kulturális és művészeti intézményekkel, civil, nonprofit és forprofit szervezetekkel hozunk létre az EKF finanszírozásával. 

 

4.4. Partneri együttműködések

 

Olyan események és projektek, melyek céljai és értékei megegyeznek az EKF célkitűzéseivel. Az együttműködés ebben az esetben hozzásegítheti a szervezőket és a projekt gazdákat a nemzetközi programkínálatban való megjelenéshez és az EKF kommunikációjában való részvételhez. 

 

 

5. Mikor lesznek kiírva a pályázatok? 

 

Rendelkezésre álló forrásainknak megfelelően a pályázatok kiírása folyamatos. 
Az aktuális kiírások weboldalunk a Pályázatok menüpontjában a Nyílt pályázati konstrukciók aloldalon találhatóak. >>>

 

A Közösségi támogatások menüpont alatt a Kisléptékű közösségi pályázatok aloldalon lesznek majd elérhetőek. >>>

 

 

6. Milyen ötlettel tudok majd részt venni egy pályázaton? 

 

Ez mindig az adott pályázati kiírástól függ. Fontos, hogy mindig legyen egy tényleges ötlet, ami illeszkedik az EKF céljaihoz, értékeihez. >>>  

 

Működési jellegű támogatást nem áll módunkban biztosítani, tehát pályázataink új események, programok, projektek létrehozására és meglévő események, programok és projektek értékeink mentén történő tovább fejlesztésére írjuk ki.  

 

A célunk az, hogy valóban fenntartható, közös értékek mentén tudjuk művészeti és kulturális projekteket, eseményeket, valamint kapacitásfejlesztési programokat kialakítani és megvalósítani partnereinkkel. 

 

Ezen értékeink, többek között: 

 

• Közösségépítés, különös tekintettel az önkéntesség erősítésére: a közösség aktivizálásával bevonja és új tapasztalatokhoz segíti a régió lakóit. 

• Hagyomány: olyan projektek létrejöttét támogatja, melyek a lokális értékekre tudatosan építve terveznek fejlesztéseket végrehajtani. 

• Innováció: új piaci és szellemi produktumok előállításával serkenti a térség iránti kulturális és gazdasági keresletet. 

• Fenntarthatóság: olyan fejlesztéseket valósítunk meg és támogatunk, amelyek segítik a régió modernizációját, mindezt oly módon, hogy azok hosszú távon is a régió környezeti és gazdasági érdekeit szolgálják. 

 

Olyan kezdeményezéseket szeretnénk támogatni, amelyek az alábbi célok közül minél többhöz képes hozzájárulni: 

 

• nemzetközi dimenzió erősítése, pl. nemzetközi partner bevonása, nemzetközi közönség megszólítása vagy akár a nemzetközi szakmai közeg megszólítása a projekt révén 

• környezeti és társadalmi fenntarthatóság tudatos és célzott erősítése 

• a közönségfejlesztésnek lendületet adó projektek, programok (fiatalok, mint kiemelt célcsoport) 

• jövőbe tekintő, és új technológiákat alkalmazó projektek 

• a regionális kulturális örökség megőrzéséhez való hozzájárulás 

• a régiós kreatív szektor erősítése

 

 

7. Hogyan értesülhetek az eseményekről, pályázatokról? 

 

Kérjük kövesse híreinket a helyi sajtóban, iratkozzon fel hírlevelünkre, látogassa weboldalunkat és kövessen minket a közösségimédia felületeinken:

Facebook

Instagram

LinkedIn

Twitter

YouTube

 

 

8. Hogyan tudok önkéntesként csatlakozni? 

 

AZ EKF önkéntes programjáról és a csatlakozási lehetőségről itt tájékozódhat: >>> 

 

 

9. Hogyan lehet elérni az EKF kollégáit? 

 

Az Veszprém-Balaton 2023 Zrt. kollégáit a ’Csapatunk’ oldalon ismerheti meg. >>>

 

Kérjük megkeresését központi e-mail címünkre, az [email protected] küldje.  A beérkező leveleket minden esetben továbbítjuk a megfelelő osztályok képviselőinek.

 

2020 őszétől a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. igazgatói személyesen is várják a program iránt érdeklődőket az ’EKF kérdések és válaszok’ eseményen. >>>

 

 

10. Mi a szerepe a Kossuth utcán található EKF irodának? 

 

Kossuth utcai irodánkat jelenleg megbeszélésekre, oktatásra, sajtótájékoztatókra, workshopokra használjuk, mindennapi munkavégzésünk nem itt zajlik, így is csökkentve a személyes kontaktusok számát. 

 

Ügyfélszolgálatot 2022 őszétől tervezzük nyitni, addig is az irodáinkat alkalomszerűen, egy-egy eseményhez, konzultációs lehetőséghez kapcsolódva nyitjuk meg a közönség előtt.

 

 

 

Amennyiben a GYIK oldalon nem találja a keresett információt, kérjük küldje el kérdését a [email protected] e-mail címre!

 

Vissza a főoldalra

Hozzáférhetőség

Amennyiben nehézségekbe ütközik oldalunk böngészése során, válasszon az alábbi hozzáférhetőségi lehetőségeink közül!