Az Európa Kulturális Fővárosa cím hivatalos átadása

Január 9-én a 2022-es év Európa Kulturális Fővárosai hivatalosan átadták címüket azoknak a városoknak és régióknak, amelyek 2023-ban viselik majd az Európa Kulturális Fővárosa címet. Az ünnepségre Athénban, az Akropolisz Múzeumban került sor, számos beszéd és művészeti előadás mellett. A 2023-as hivatalos átadás-átvétel, amelyet szimbolikusan egy szobor testesített meg, arra is alkalmat adott, hogy a hivatalos képviselők felidézzék az Európa Kulturális Fővárosainak, mint az európai kultúrák ünneplését célzó egyedülálló projekteknek a jelentőségét és célját. Küldetésük, hogy a kultúrán keresztül összekapcsolják az embereket, a városokat és az országokat, ezáltal hozzájárulva Európa fenntartható módon történő megerősítéséhez.

Athén volt az első város, amelyet 1985-ben a korábbi görög kulturális miniszter, Melina Mercouri és francia kollégája, Jack Lang kezdeményezésére Európa Kulturális Fővárosává (EKF) avattak. A az elképzelés annak a célkitűzésnek jegyében született, hogy az európai polgárokat közelebb hozza egymáshoz az európai kultúrák gazdagságának és sokszínűségének bemutatásával, valamint a közös történelem és értékek tudatosításának elősegítésével. Éppen ezért volt magától értetődő, hogy az átadási ünnepségnek Athén adjon otthont. Az első alkalommal részt vevő hat európai kulturális főváros azt is javasolta, hogy az átadást 2023-tól kezdve minden évben Athénban rendezzék meg, amely ötletet pedig Európai Bizottság örömmel fogadta el.

Európa Kulturális Fővárosai képviselik azt, amiről Európa ismert és elismert, még sokszínű kultúráján túl is: A szabadság, a béke, az igazságosság és az emberi jogok elvei. A kultúra Európa, és Európa mi mindannyian vagyunk - a mai átadási ünnepség hat városa, valamint a múlt és a jövő összes európai kulturális fővárosa

- mondta Margaritis Schinas, az Európai Bizottság alelnöke.

A másfél órás ünnepségen a hat EKF képviselői - a vezérigazgatók valamint a politikai élet és egyéb területek képviselői - az Európai Bizottság alelnöke, Margarítis Schinás úr mellett szólaltak fel. A címátadást Pascale Seil luxemburgi üvegszobrászművész alkotása („Made by Seil”) jelképezte, amely egyúttal szimbolikusan az európai történelmet is képviseli. Az est fénypontja a luxemburgi Rihannon Morgan görög-angol táncosnő és az athéni Servane Io Le Moller görög-francia harmonikaművésznő „Tacet” című művészi előadása volt, amely az Esch2022 kulturális programja („DifferDanceDays”) részét képezte. Az ünnepség másik fénypontja az Akropolisz Múzeumban tett látogatás volt.

Európa szimbóluma

Az üvegszobrot, Európa szimbolikus ábrázolását a görög mitológia egy híres története ihlette: Agenor király lányának, a föníciai „Europé” elrablása, amely történésnek a kontinens a nevét köszönheti. Europé mítosza, aki lenyűgöző szépségével és kecsességével megbabonázta Zeuszt, az olümposzi istenek királyát, az évszázadok során számos írót, történészt, festőt és európai politikust inspirált. Europé a luxemburgi Pascale Seil festőművészt is megihlette "A bika" megalkotására. A görög mitológia alapján Zeusz fehér bikává változott, hogy felesége, Héra haragja elől meneküljön. Elrabolta Európét, és Kréta szigetére vitte, ahol felfedte valódi kilétét, és teherbe ejtette. Europé életet adott Minosnak, aki Kréta királya lett.

„A Bika” szarvai a hatalmat jelképezik; a kör, amely a bika szarvait hordozza, az akaratot és a végtelenséget jelképezi. A szobor 47 réteg színes üvegből épül fel, amelyek mindegyike egy-egy európai országot képvisel. A színes rétegek egymásra csavarodása révén az átláthatóság és könnyedség, valamint a mozgás érzetét idézi meg. Európa színei - a kék és a sárga (arany) - dominálnak. A különböző rétegek történelme, formái és színei Európát mint egyéni identitásokból és sajátosságokból álló egységes testet szimbolizálják.

Részvétel egy közös projektben - határokon átnyúlóan

Hasonlóképpen, az Európa Kulturális Fővárosa projekt tökéletesen megtestesíti a közös erők e kombinációját, mégis sok különböző aspektust hordoz. Több száz művész, intézmény, önkéntes és polgár segít a különleges címévek kialakításában és olyan új dolgok megalapozásában, amelyek az idők során is megmaradnak. Együttműködnek egymással, összekötik az embereket és a kultúrákat. A projekt a polgárok aktív részvételén alapul: hozzá kell járulniuk városuk vagy régiójuk fejlődéséhez és kulturális értékeinek kifejezéséhez, kibontásához. Minden egyes Európa Kulturális Fővárosa új energiát visz a városba, és természetesen fellendíti annak kulturális, társadalmi és gazdasági fejlődését. Minden korábbi, jelenlegi és jövőbeli cím birtokosának eszmecsrét kell folytatnia, hasznot kell kovácsolnia egymás tevékenységéből, támogatnia kell a többieket a projektek közös előmozdításában. 

Az Európa Kulturális Fővárosai közötti együttműködés és hálózatépítés olyan projekteken és kezdeményezéseken keresztül jut kifejezésre, amelyek célja, hogy hosszú távú hatást érjenek el az aktuális cím évében és azon túl. 2022-ben az EKF-ek széles körű együttműködésben számos projektet hoztak létre. Ez az újonnan létrehozott esemény egy további elem, amely megerősíti és szimbolizálja ezt a határokon átnyúló együttműködést.

Idézetek az Európa Kulturális Fővárosainak igazgatóitól (2022-es EKF-ek)

A dél-luxemburgi és kelet-franciaországi határokon átnyúló projektünkkel kapcsolatos elképzeléseink mindig is szorosan kapcsolódtak az európai gondolathoz. Az Esch2022-vel kultúrákon, generációkon, ágazatokon, városokon, sőt országokon átívelő módon hoztuk közel az embereket egymáshoz, különös tekintettel partnervárosaink polgáraira. A Remix Culture vezérmotívum alatt az Esch2022 a régió történelmét és hagyományait, de egyben innovatív erejét és kreativitását is ünnepelte. Közös erővel, közös szellemben segítettük jövőjének alakítását, hogy a kultúra, a fenntarthatóság, a turizmus, a csere és a találkozás világítótornyává válhasson mintegy 160 projekt révén, amelyek közül számos folytatódni fog.

Nancy Braun, Esch2022 vezérigazgatója

Most először osztozott három város a címen, és mindháromnak sikerült eredményesen megvalósítania a legfontosabb európai kulturális projektet, amely a közös európai értékeken alapul. Bármely város számára mindig nagy eredmény, ha Európa Kulturális Fővárosa lehet, de a COVID-19 és a mindannyiunk előtt álló új kihívások idején szinte csodának számít a három nagyon különböző, de hiteles, a közös európai identitás iránti vágyukban egyesült város összefogása. Talán ez az egyik legnagyszerűbb örökség, amelyet Esch-sur-Alzette, Kaunas és Újvidék minden jövőbeli európai kulturális fővárosra hagy.

Nemanja Milenkovic, NoviSad2022 igazgatója

2022 megmutatta, hogy egy nagy álommal sok mindent elérhetünk - a kultúra iránti igény ápolását, a közösségek megerősítését és egyesítését, az elfeledett terek újjáélesztését és szeretett városunk teljesen új szemszögből való megismerését. Az Európa Kulturális Fővárosa cím nagy felelősség, és számunkra még nagyobb öröm, hogy egy nagy európai színpadot kapunk. Hiszem, hogy a művészet akkor érdekes és értékes, ha kérdéseket vet fel. Kívánom, hogy Elefsina, Veszprém-Balaton és Timişoara ne csak kérdéseket tegyen fel, hanem az átformáló kulturális élményeken keresztül válaszokat is találjon.

Virginija Vitkiené, Kaunas2022 vezérigazgatója

Hány embernek kell összefognia, hogy egy ilyen projekt megvalósuljon! Azt hiszem, ez a legfontosabb rejtett igazság, az Európa Kulturális Főváros mélyen humanista üzenete: a művészet egyesít! Hogy mi is itt és most - pozitívan - ünnepelhessük a korlátok és mindenféle határok tagadását. Csak egy rövid évre kapunk lehetőséget arra, hogy a kultúrán keresztül utat mutassunk. Emberek együtt - az Egyesült Európa. ΕΛΕVΣΙΣ azt jelenti: egy nevezetes személy, dolog vagy esemény érkezése. Üdvözöljük tehát ezen a szerény ünnepségen, amely a családias érzést valósítja meg az EKF-ek között ! A Kultúra Egyesült családjáét.

Michael Marmarinos, művészeti igazgató, Eleusis 2023

Az „Európa Kulturális Fővárosa” cím elnyerése annak elismerése, hogy az európai kultúra közös tere a különböző országok és városok közös hozzájárulásával jön létre. A cím azt sugallja, hogy az európai kultúra közös; különböző regionális kulturális hozzájárulásokból áll, és a művészetek nyelvén keresztül közvetítik. Az átadási ünnepséggel szeretnénk felhívni a figyelmet és kiemelni a cím fontosságát. E rangos kitüntetés birtoklása hatalmas értéket jelent minden korábbi és jelenlegi birtokos számára, és megtiszteltetés számunkra, hogy idén ezt a címet Elefsina és Timişoara is megkapja. A program jelentősége és kulturális hatása Európaszerte figyelemre méltó, és ezt a tényt szeretnénk bemutatni az ehhez hasonló rangos eseményekkel, hogy szélesebb körben ismertté tegyük az európai országok körében.

Markovits Alíz, a Veszprém-Balaton 2023 vezérigazgatója

2023-at a tartalmas kapcsolatok éveként értékeljük. Timişoara számára az Európa Kulturális Fővárosa cím a kezdetektől fogva lehetőséget jelentett a különböző helyi közösségek közötti kapcsolatok megerősítésére és kiszélesítésére, új beszélgetésekbe való bekapcsolódásra és új közönség bevonására. Mindeközben büszkék vagyunk arra, hogy az EKF-család tagjai lehetünk, és a román kulturális szereplők számára gyümölcsöző keretet kínálunk a hosszú távú európai együttműködésekhez és a közös know-how-hoz való hozzáféréshez. Kulturális programunk egyben szilárd bizonyítéka elkötelezettségünknek és elkötelezettségünknek a mai Európa releváns kérdései és realitásai iránt.

Alexandra Rigler, Timişoara 2023 vezérigazgatója

Hozzáférhetőség

Amennyiben nehézségekbe ütközik oldalunk böngészése során, válasszon az alábbi hozzáférhetőségi lehetőségeink közül!