Újtelep

Az ÚJTELEP a belvárostól keletre, egy dombra épült családi házas, kertvárosias övezet. Területét a Budapesti, a Jutasi út, valamint a Munkácsy és a Batthyány utcák határolják.

Veszprémben a Jutasi út környékét az 1920-as évekbenparcellázták fel, azzal a céllal, hogy állami kislakásokat építsenek. Bokrossy Jenő városi főmérnök Gyökeres János és Erdélyi Ignác mérnököket bízta meg, hogy megtervezze Veszprém város új lakónegyedét, amely a Szent Imre-, Tisztviselő- majd Újtelep elnevezést kapta. Az első kislakások a Petőfi Sándor, Eötvös Károly, Madách Imre és Szigethy József utcában épültek fel, ahol tisztviselők és négy vagy ennél többgyerekes családok kaptak lakáslehetőséget.Az új városrész az 1930-as években bővült dél feléa Nap és Hold utcával, majd kelet felé terjeszkedett a Pipacs, Hársfa, Rozmaring és Akácfa utcák megnyitásával. Ennek a városrésznek a keleti szélén haladt el egykor a balatoni vasút, emlékét az Őrház utca neve, valamint az egykori belső-pályaudvar ma is meglévő épülete őrzi.Az 1930-as évektől a városrészben működött a jól ismert villamos meghajtású Irénke malom, amelynek molnármesterei a Godzsa család tagjai voltak, akik az Újtelep első lakói közé tartoztak. Sajnos a malmot 1950-ben államosították, majd néhány éve kiköltöztették Kádártára, a helyén lakópark épült.

Az egyre növekvő számúújtelepiiskolásgyerekek elhelyezését1929-30-ban a belvárosban a Szent Imre Római Katolikus Elemi Iskola megépítésével oldották meg, amit a veszprémi köznyelv Gráner udvari iskolaként emleget, ma Digitális Tudásközpont. Az iskolához hasonlóan megoldatlan volt az újtelepi lakosság lelki gondozása. A városrész katolikus lakossága templom híján kezdetben a kereskedelmi (a mai Kossuth Lajos) iskola tornatermében, majd a vasutas kultúrház nagytermében gyűlt össze szentmisékre. A probléma megoldására építtette Rott Nándor megyéspüspök 1937-38-ban az Árpád házi Szent Margitról nevezett szentegyházat, amely a város legnagyobb temploma, a városrész szimbóluma lett. 

Az Újtelep városrészen és környékén élőket a Veszprémi Újtelepi Baráti Kör fogja össze Auerbach Attila vezetésével. A 2008-ben alakult civil egyesület közel ötven tagja kéthetente találkozik az egykori Pipacs presszó helyén lévő klubjukban. Tevékenységük az elmúlt 15 évben sok területre kiterjedt, meghívott előadókkal rendszeresen előadásokat, évente két alkalommal kirándulásokat szerveznek, részt vesznek a városi ünnepségeken és megemlékezéseken, a társadalmi munkájukkal segítik környezetük szépítését. Lehetőségükhöz mérten segítik a rászorulókat, így gyűjtést szerveztek a vörösiszap károsultjai javára, s támogatási szerződést kötöttek a Bóbita Óvoda Hársfa tagóvodájával.

A városrészi zászlón és címeren azÚjtelepszimbolikus épülete a Margit-templom látható, alatta a nyitott szirmú pipacs a Pipacs utcai közösségi tet, a tölgyfalevelek a rendületlen kitartást szimbolizálják és az ősök tiszteletére és egyben az erdészek hagyományos jelképére az erdészcsillagra is utal, mert a VERGA (Veszprémi Erdőgazdaság) Zrt. székháza is az Újtelep városrész szerves részét képezi.A jelenlegi címer a városrész 2008-ban elkészült eredeti emblémájának átrajzolt verziója, kifejezetten a 12 városrészhez igazítva vonalas megjelenésében. A zászló hátterében megjelenő színek a korábbi emblémában szereplő alapszíneket hordozza. 

Vissza a főoldalra

Hozzáférhetőség

Amennyiben nehézségekbe ütközik oldalunk böngészése során, válasszon az alábbi hozzáférhetőségi lehetőségeink közül!