Ti is Bazalt Iskola vagytok?

VEB2023 pályázati együttműködés
VEB2023 pályázati együttműködés

A kültéri tanulás Kodály-módszere

A közösség és az ifjúság - ezáltal a régió - felemelkedésének és jövőjének zálogai az iskolák! A természet a 21. századi oktatás újrafelfedezett eszköze. Segítségével a megszokott keretekből kilépve fizikai, szellemi, spirituális és közösségi dimenzióban gondozhatunk és kapcsolhatunk össze generációkat, alakíthatunk ki felelősen gondolkodó lokálpatrióta közeget. 

A Bazalt Iskola a kültéri tanulás Kodály-módszere, a hazánkban elinduló kültéri formális, informális és non-formális tanulási folyamatok és terek zászlóshajója. Célja, hogy természeti környezetüket a résztvevők aktív alakítóként éljék meg, lehetőségeik és ebből fakadó felelősségük feltáruljon előttünk. 

A tanúhegyeken tanulási helyeket és módszertant alkotunk, melynek elemei: 

1.Bazalt Tanterem (helyteremtés): építészeti és tájépítészeti és építészeti eszközökkel 

megfogalmazott kültéri tanulási helyek, ahol a helyszínek keresésétől kezdve a közösségi tervezés és építés teljes folyamatában együtt gondolkodunk és alkotunk a helyi gyerekekkel és fiatalokkal. Megépülve az ide kiránduló iskolásoknak és felnőtteknek egyaránt tanulási helyszínt kínálnak. 

2.Tájmegismerő, alkotó és kulturális együttlétek (foglalkozásteremtés): A Bazalt Tanterem formális, informális és non-formális tanulási helyzeteinek megtervezése, kipróbálása. Ez egyfajta közös gondolkodás, kísérletezés, amiben helyi pedagógusokkal és kiemelkedő hazai oktatásfejlesztő szakemberekkel dolgozunk együtt. 

3. Bazalt Tantár (módszerteremtés): A foglalkozások tanulságai és a résztvevők visszajelzései alapján egy módszertani könyvben komplex nevelési-oktatási programot hozunk létre, minden tantárgy mentén. Ez a könyv, amely feladattár is egyben, országosan minden pedagógus és diák számára elérhető lesz, és az adott Bazalt Tantermek és foglalkozásaik térképeként is szolgál. 

Az Európai Unió ifjúságnevelő munkájában kiemelt szerepet tulajdonít az utcákon, köztereken, közparkokban folyó tevékenységeknek: „Itt az ifjúsági nevelő olyan környezetbe lép, ahol a fiataloknak tulajdon-érzésük lehet a környezetükkel kapcsolatban.” 

A természeti táj, mint tanulási, kulturális fejlődési felület egyre nagyobb szerepet játszik a korszerű pedagógiákban formális, non-formális és informális szinten. Erős példa számunkra a skandináv oktatás, ahol a kültéri tantermektől magáig az erdőig mindent használnak, a Bazalt Iskola mindezek meghonosítása és továbbfejlesztése: természetközeli, a kognitív fejlődést célzó, táji kincsünkhöz érzelmileg kapcsoló program. 

Megvalósító: CAN Architects Stúdió Építész Iroda

Helyszín: Balatoncsicsó, Nemesgulács, Monostorapáti, Badacsonytomaj, Tagyon, Szigliget, Hegymagas

Időpont: 2022-2023 során folyamatosan

Honlap: https://www.facebook.com/Bazaltiskola

Partnerek: Bakony–Balaton UNESCO Globális Geopark, Pannon Egyetem, Nivegy-völgyi Általános Iskola és Zeneiskola (Balatoncsicsó), Keresztury Dezső Általános Iskola (Nemesgulács), Művészetek Völgye Általános Iskola (Monostorapáti és Taliándörögd), Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (Zánka), Szigligeti Általános Iskola (Szigliget), Tatay Sándor Általános Iskola (Badacsonytomaj), Bárdos Lajos Általános Iskola (Tapolca)

 

Törékeny Balaton

Hozzáférhetőség

Amennyiben nehézségekbe ütközik oldalunk böngészése során, válasszon az alábbi hozzáférhetőségi lehetőségeink közül!