Régió

VEB2023 EKF Régiós együttműködési kalauz

Veszprém város 2018 decemberében a régióval közösen nyerte el a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa (továbbiakban: EKF) címet, ezért nem véletlen, hogy a program alapköve, hogy a Veszprém-Balaton-Bakony régió közös erővel mutassa meg a világnak értékeit, kulturális sokszínűségét.

 

A program megvalósításához az Európai Unió pénzügyi forrást nem biztosít, a finanszírozás alapvetően a résztvevő önkormányzatok feladata, melyhez a Magyarország Kormánya által nyújtott anyagi támogatás komoly pénzügyi alapot ad. A pályázási szakasztól kezdve egészen a cím elnyeréséig az előzetes költségeket Veszprém város állta. A program sikeres végrehajtását ugyanakkor együtt, közösen tudjuk elérni. Szeretnénk meghívni minden olyan önkormányzatot a Bakony déli lejtőitől egészen a Balaton déli partjáig, akik szeretnének részesei lenni a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa programnak, hogy formálisan is csatlakozzanak az együttműködéshez.

 

Amennyiben a csatlakozással kapcsolatban további kérdés merülne fel, kérjük írjon közvetlenül régiós koordinátorunknak, Gere Henriette-nek, a [email protected] e-mail címre.

  

A csatlakozás módja

Csatlakozni a EKF Régió településeinek önkormányzatai, illetve az ebben a régióban működő civil szervezetek, intézmények, cégek tudnak. Amennyiben egy adott település önkormányzata nem kíván csatlakozni, úgy lehetőség van arra, hogy a településen működő egyéb szervezet, intézmény, cég kösse meg az együttműködési szerződést és ezáltal ő fizesse meg a hozzájárulást. Ebben az esetben is az egész településnek, s minden ott működő intézménynek, civil szervezetnek, cégnek megnyílik a lehetőség a különböző, a Zrt. által kiírt pályázatokon történő részvételre. A csatlakozási szándék megerősítése egy együttműködési szerződéssel történik, amelyet a csatlakozó fél és a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. és a Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány kötnek meg egymással. Az EKF régióhoz való csatlakozás a csatlakozó féltől pénzügyi hozzájárulást is megkíván.A járásközpontok esetében ez évente 2 euró/lakos hozzájárulást jelent, míg a többi település esetében ez az összeg 1 euró/lakos/év. Csatlakozni bármelyik évben lehetséges 2021 és 2023 között, azonban az egyenlő bánásmód jegyében a szerződő félnek mind a 3 évre szóló díjat szükséges megfizetnie, akár visszamenőleg is.

A csatlakozás előnyei

A csatlakozás a települések számára számos, sok esetben vissza nem térő lehetőséget rejt magában. A csatlakozó településnek, s az általuk megvalósított projekteknek folyamatos szakmai hátteret és segítséget biztosítunk, érintve a projektmenedzsment, a rendezvényszervezés, kiegészítő pályázati források bevonásának területeit. A különböző pályázati konstrukciókhoz meghatározott összegkeretek is tartoznak, amelyekhez a csatlakozó önkormányzatok, intézmények, civil szervezetek, vagy akár gazdasági szervezetek is, elbírálás után hozzájuthatnak és amelyekből a településeken megvalósuló, VEB2023-hoz kapcsolódó programokat finanszírozhatják.A települési, saját programszervezés, projektmegvalósítás támogatásán felül, a Zrt. saját szervezésben vagy koprodukcióban lebonyolításra kerülő programjainak is helyt adhatnak a programhoz csatlakozott települések.A EKF cím elnyerésével lehetőséget kaptunk, hogy a felvezető években, illetve 2023-ban Európa figyelmének középpontjába kerüljünk. Ezt a lehetőséget kihasználva a projektek, események folyamatos kommunikálásával, interjúk, cikkek, ajánlók közzétételével a Zrt. kiemelt feladatként tekint a hazai és nemzetközi sajtóba történő folyamatos, magasszínvonalú jelenlétre. Természetesen, a figyelmet minden esetben a projektekre irányítjuk, így azok a települések, akiknél EKF projekt valósul meg, szintén a figyelem középpontjába kerülnek. Célunk, hogy az összehangolt, magas színvonalon megvalósított kommunikációs tevékenységünk eredményeként nagymértékben növekedjen a régióba érkező hazai és külföldi turisták száma. Mindezeken kívül, a csatlakozó önkormányzatok egy olyan együttműködésben vehetnek részt, ahol a résztvevő települések közös erővel építik a régió közösségét helyi és európai szinten is, így erősödhetnek a régiós és nemzetközi kapcsolatok, valamint a települések lakóinak, intézményeinek, civil szervezeteinek összefogása és ismertsége is.

Ismerje meg a VEB2023 programját!

A megvalósításra kerülő projektek kigondolásakor igyekeztünk egy olyan változatos, sok részterületet megmutató portfóliót kialakítani, melyben mindenki megtalálhatja a számára preferenciát jelentő területet, ezzel is elősegítve azt, hogy megmutassuk régiónk sokszínűségét. 

Főbb projektterületeink:

-        Zenei fesztiválok, koncertek, zenei oktatás

-        Filmes programok

-        Gasztronómia és bor

-        Irodalmi programok

-        Közösségfejlesztés és közösségépítés

-        Képzőművészeti és vizuális művészeti programok

-        Kultúrtáj programcsomag

-        Színház- és táncművészet

-        Urbanisztikai és dizájn projektek

-        Horizontális célkitűzéseink (látogatóbarát rendezvények, környezetileg fenntartható programok, gyerekbarát megoldások)

Miben különbözik az EKF pályázat?

Az EKF projekt esetében nem egy klasszikus EU-s pályázatról van szó, hanem egy több évet felölelő projekt- és programsorozatról. A programok döntően a nyertes pályázatianyagunk alapján kerülnek kidolgozásra és megvalósításra, melyeknek legfőbb törekvéseiket az alábbiakban foglaljuk össze:

 • Okos örökségvédelem - a kulturális értékőrzés, a kreatív iparágak és a művészetek szoros együttműködése
 • Minőségi turizmus – egységes régiós turizmusfejlesztés, a minőségi, egész éves, fenntartható kulturális turizmus hangsúlya
 • Közösségteremtő kultúra – szorosabb lakóhelyi kötődések, erősebb közösségi együttműködések
 • Erősebb alapokon álló kreatív ipar – a kreatív vállalkozások növekedését támogató közeg megteremtése
 • Közönségfejlesztés és művészeti oktatás – megfelelő képzési keretek biztosítása a jövő művészeinek, a kulturális bevonás újragondolása Veszprémben és a balatoni régióban egyaránt

A teljes pályázati anyag elérhető a Veszprém-Balaton 2023 weboldalán. >>

Az EKF teljes tervezett programsorozata az alábbiak szerint áll össze a következő évek során:

1. Az EKF program egyes elemeinek előkészítéséért, koordinációjáért és lebonyolításáért teljes mértékig a Zrt. felel. Ilyen projektek például a 2023-as EKF év nyitó- és zárórendezvényei, vagy számos, a nyertes pályázatban felvázolt programelem, mint például a kulturális intézményeket megcélzó kapacitásfejlesztési program, önkéntes program, egyes művészeti programsorozatok.

Egy ilyen típusú program megvalósításához – amennyiben pozitív elbírálást kap a pályázati eljárás során – a VEB2023 Zrt. anyagi támogatást, valamint hazai és nemzetközi kommunikációs segítséget nyújt. 

 

2. Koprodukciós projektek

A VEB2023 Zrt. és – projektenként változó - partneri köre által szoros együttműködésben előkészített, koordinált és megvalósított programokat soroljuk ide. Ebben az esetben a helyi és régiós szakmai partnerek, önkormányzatok, civil szervezetek és informális szerveződések bevonása központi szerepet játszik. A koprodukciós projektek megvalósulásában a VEB2023 Zrt. szakemberei a partnerek szaktudásával, helyismeretével, szervező erejével támogatva dolgoznak együtt a projekteken. A koprodukciós projektek kapcsán célunk, hogy a lehető legmegfelelőbb együttműködő-kört alakítsuk ki, ennek érdekében folyamatosan egyeztetünk a lehetséges partnerekkel. 

 

3. Pályázati konstrukcióban megvalósuló projektek

A hazai jogszabályoknak megfelelően a Veszprém-Balaton 2023 programja keretében támogatás továbbadására pályázati keretek között kerülhet sor. Az elkövetkező években, 2023-al bezárólag többféle pályázati konstrukciót tervezünk elindítani:

 

a.) Kisléptékű közösségi pályázatok: Célunk, a 2023-as évet megelőző, felvezető évek alatt Veszprémben és a régióban megvalósuló kisebb projektek

támogatása, melyek során önkormányzati, civil vagy akár piaci szereplőket támogatunk, előreláthatólag kb. 300 ezer forintos összeghatárig. A felvezető évek során e programok célja az EKF-ről való gondolkodás elindítása, a helyi közösség erősítése, hiánypótló helyi programok támogatása, akár hagyományteremtő szándékkal. A kiírást követően erre a pályázati konstrukcióra a kulturális élet bármely szférájából érkező, újító, a VEB2023 szellemiségéhez illeszkedő projektötleteket várjuk a Veszprémben, és a Bakony-Balaton régióban élőktől.

 

b.) Nyílt pályázati konstrukciók: Ezzel a pályázati konstrukcióval a célunk egyrészt a Veszprém-Balaton 2023 kulturális programjának színesítése úgy, hogy új helyi vagy régiós kezdeményezéseknek nyújtunk bemutatkozási lehetőséget és/vagy nagyobb láthatóságot, de emellett az is, hogy a már meglévő rendezvények, kezdeményezések az EKF keretében minőségi szintet tudjanak lépni. Projekt- és eseményfókuszú támogatás, előreláthatólag folyamatos pályázatbenyújtási lehetőséggel, folyamatos elbírálással. Feltétlenül ösztönözni kívánjuk a kistérségi együttműködéseket is, így jó eséllyel indulnak a több települést is lefedő projektötletek. 

 

Fontos, hogy a járásközpontok esetében egy további, településenként 50 millió forintos pályázati keretet is fogunk biztosítani. E külön keretnek egyértelmű célja, hogy minden, az EKF-ben való részvétel mellett döntő járásközpont 2023 során megvalósíthasson egy-egy kiemelt rendezvényt vagy rendezvénysorozatot. Így az EKF régió minden szegletében sor kerül legalább egy, a helyieket és az oda érkező látogatók minél szélesebb körét megmozgatni képes nagy rendezvényre.

 

A csatlakozás technikai részletei

Támogatási rendszerünkben kiemelt szerepet kapnak régiós és veszprémi partnereink. Számukra elérhetők lesznek mind a kisléptékű, mind a nyílt pályázati felhívásaink. Ezek mind olyan kezdeményezéseket támogatnak, amelyek az alábbi célok közül minéltöbbhöz képesek kreatívan hozzájárulni:

 • Környezeti és társadalmi fenntarthatóság erősítése 
 • Közösségfejlesztés és a fiatalok bevonása
 • A jövőbe tekintő és új technológiák alkalmazása/népszerűsítése
 • A régió kulturális örökségének védelme, a kulturális kincsek népszerűsítéses
 • A régiós kreatív szektor erősítése
 • A kultúrák közötti párbeszéd, tapasztalatcsere előmozdítása

A mellékletek között elérhető az együttműködési szerződés szöveges tervezete, amely a csatlakozás mellett döntő település és a Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány közötti jogviszonyt fogalmazza meg. A tervezetet kérjük képviselőtestületi ülés keretében vitassák meg és döntsenek a csatlakozási szándékot illetően. A szerződés megkötését követően kérjük majd, hogy minden település jelöljön ki egy kapcsolattartót, akivel a későbbiekben az operatív munkát végezhetjük. Őszintén reméljük, hogy mindezek alapján örömmel csatlakoznak majd a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozathoz és EKF-tagként a program megvalósítói között köszönthetjük az Önök települését is! Amennyiben további kérdés merülne fel, kérjük írjon közvetlenül a régiós koordinátorunknak:

Gere Henriette [email protected] e-mail címre

Kapcsolodó tartalmak:

GYIK - a régiós csatlakozásról >>>

Együttműködési megállapodás >>> 

Folyamatban - VEB2023 kiadvány >>>

Régiós arculati útmutató >>>

Nyertes VEB2023 pályázat / BID BOOK 2018 >>>

Közalapítvány weboldal >>>

Vissza a főoldalra

Hozzáférhetőség

Amennyiben nehézségekbe ütközik oldalunk böngészése során, válasszon az alábbi hozzáférhetőségi lehetőségeink közül!